LETNÍ PROVOZNÍ INFORMACE najdete zde.
26.7. a 7.8. ZAVŘENO

Speciální pedagogika

Kód: EM0269891
Značka: Grada
252 Kč
Skladem (1 ks)

Snaha léčit choroby a napravovat vady či poruchy je stejně stará jako nemoci a postižení. Ovšem i tam, kde léčba není možná, lze usilovat o kvalitní výchovu, vzdělávání, osobnostní rozvoj a úspěšné začlenění handicapovaného člověka do společnosti. Relativně mladý obor speciální pedagogika se zrodil postupně právě při hledání optimálních přístupů, které jsou přitom používány. Tato úspěšná a vyhledávaná publikace ve svém druhém, aktualizovaném vydání přináší základní přehled oboru.

Detailní informace

Detailní popis produktu

S handicapovanými lidmi se i v běžném společenském prostředí můžeme setkávat stále častěji – nejenom náhodně u lékaře, na ulici nebo třeba v kině, ale také ve škole či v zaměstnání. Zároveň jsme svědky výrazných proměn společnosti ve smyslu sociální, ekonomické, etnické i kulturní diverzifikace, která nesouvisí jenom s migračními vlnami a dalšími vnějšími vlivy, ale také s vnitrospolečenskými procesy a trendy. Zejména proces celoživotního učení a trvalého osobnostního rozvoje se týká i postižených lidí, stejně jako všech ostatních. Díky speciální pedagogice lze tyto jedince vychovávat, vzdělávat a rozvíjet tak, aby i navzdory různým znevýhodněním byli schopni prožít kvalitní a smysluplný život.
Tomu se snaží napomoci i tato kniha, která je jako učební text určena především studentům souvisejících oborů na středních a vyšších odborných školách, a zejména na pedagogických, filozofických i dalších fakultách vysokých škol. Osobní setkání s různě odlišnými a znevýhodněnými lidmi bude pro studenty nevyhnutelnou zkušeností, a proto na ně potřebují být kvalitně připraveni. Publikace Speciální pedagogika díky svému zaměření přispívá k rozvoji oboru a k jeho popularizaci v odborné i širší veřejnosti.

Z obsahu:
Předmluva
1. Speciální pedagogika v systému humanitních oborů
Z historie péče o osoby s postižením
Současné pojetí, obsah a cíle speciální pedagogiky
Vývoj a profilace oboru speciální pedagogika
Mezioborové vztahy a interdisciplinární spolupráce v přístupu ke znevýhodněným osobám
Použitá literatura
2. Člověk s postižením ve společnosti
Norma a normalita
Vada, porucha, postižení, handicap
Postoje společnosti k lidem se znevýhodněním
Integrace a inkluze
Rodina s postiženým členem
Vzdělávání jedinců s handicapem
Práce a zaměstnání pro znevýhodněné osoby
Právo a lidé s postižením
Sociální péče, sociální podpora a sociální služby
Použitá literatura
3. Prevence, diagnostika, terapie a poradenství ve speciální pedagogice
Příčiny vzniku poruch, vad, postižení a handicapu
Možnosti prevence
Základy speciálněpedagogické diagnostiky
Náprava, terapie, kompenzace a rehabilitace u jedinců s postižením
Zmírňování důsledků postižení a vyrovnávání příležitostí pro znevýhodněné osoby
Poradenství pro klienty s handicapem
Použitá literatura
4. Speciální pedagogika osob s postižením zraku
Zrakové postižení
Výchova a vzdělávání osob s postižením zraku
Specifika života lidí se zrakovým handicapem
Možnosti a předpoklady inkluzivního začleňování zrakově handicapovaných osob do společnosti
Kazuistický příběh
Použitá literatura
5. Speciální pedagogika osob s postižením sluchu
Sluchové postižení
Výchova a vzdělávání osob s postižením sluchu
Specifika života lidí se sluchovým handicapem
Možnosti a předpoklady inkluzivního začleňování sluchově handicapovaných osob do společnosti
Kazuistický příběh
Použitá literatura
6. Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností
Vady a poruchy řeči
Alternativní formy komunikace
Specifika života lidí s narušenou komunikační schopností
Kazuistický příběh
Použitá literatura
7. Speciální pedagogika osob s tělesným postižením a zdravotním oslabením
Tělesný handicap a zdravotní oslabení
Rozvoj osobnosti jedinců s tělesným postižením
Specifika života lidí s tělesným a zdravotním znevýhodněním
Možnosti a předpoklady inkluzivního začleňování tělesně handicapovaných osob do společnosti
Kazuistický příběh
Použitá literatura
8. Speciální pedagogika osob s mentálním postižením
Mentální postižení
Výchova a vzdělávání osob s mentálním handicapem
Specifika života lidí s mentálním postižením
Možnosti a předpoklady inkluzivního začleňování mentálně handicapovaných osob do společnosti
Kazuistický příběh
Použitá literatura
9. Speciální pedagogika osob s dílčími deficity
Poruchy učení
Lateralita
Lehká mozková dysfunkce a syndromy ADD a ADHD
Specifika vzdělávání a rozvoje osobnosti jedinců s dílčími deficity
Kazuistický příběh
Použitá literatura
10. Speciální pedagogika osob s poruchami chování, narušenou sociální adaptací a sociálním znevýhodněním
Poruchy chování
Sociokulturní znevýhodnění a společenské menšiny
Možnosti a předpoklady inkluzivního začleňování osob se sníženou sociální adaptací a sociálním znevýhodněním do společnosti
Kazuistický příběh
Použitá literatura
11. Speciální pedagogika osob s kombinovaným postižením
Postižení více vadami, speci?cké kombinace vad a poruch
Specifika přístupu k jedincům s kombinovaným postižením
Kazuistický příběh
Použitá literatura
12. Speciální pedagogika osob v období senia
Postižení a handicap u starších lidí
Kvalita života a osobnostní rozvoj znevýhodněných osob v období senia
Specifika přístupu k seniorům se zdravotním postižením
Místo člověka ve společnosti v závěrečném období jeho života a paliativní péče
Použitá literatura

Autor: Slowík Josef
Vazba: brožovaná
Formát: 140 x 210 mm
Počet stran: 168
Vydáno: 2016

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: