POZOR 1.5. a 4.-12.5. ZAVŘENO

Inkluzivní speciální pedagogika

Kód: EM0550167
Tip
Značka: Grada
319 Kč
5-7 prac.dnů

Kniha nabízí čtenářům vymezení a zpřehlednění oblastí inkluzivní a speciální pedagogiky, kterým se autor dlouhodobě věnuje teoreticky, výzkumně, publikačně i na úrovni přímé praxe, a zejména pak jejich propojení v konceptu inkluzivní speciální pedagogiky.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Inkluze je tématem rezonujícím nejenom mezi pedagogickými odborníky a profesionály ve školské praxi, ale díky poměrně intenzivní medializaci (v pozitivním i negativním smyslu) se s touto problematikou nepochybně setkala i převážná část veřejnosti. Inkluzivní přístup ve vzdělávání je již popsán v řadě českých publikací, nikoliv ale dostatečně srozumitelným, přehledným a komplexním způsobem.
Mezi odborníky proto panují značné rozpaky v otázce porozumění a zejména aplikace tohoto přístupu jak ve školní a mimoškolní edukaci, tak rovněž v širším významu inkluze coby sociálního konceptu.
Zcela nevyjasněn zůstává vztah mezi inkluzivní pedagogikou (jako nově se formující pedagogickou disciplínou) a speciální pedagogikou (jako již pevně etablovaným oborem s dlouholetou tradicí v českém školství i v dalších oblastech souvisejících se životem osob s postižením či znevýhodněním, včetně dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami).
Kniha nabízí čtenářům vymezení a zpřehlednění oblastí inkluzivní a speciální pedagogiky, kterým se autor dlouhodobě věnuje teoreticky, výzkumně, publikačně i na úrovni přímé praxe, a zejména pak jejich propojení v konceptu inkluzivní speciální pedagogiky.
Může být proto přínosná nejenom pro odborníky v oblasti pedagogiky a vzdělávání, sociální práce nebo dalších pomáhajících profesí v akademické sféře i v profesní praxi, ale stejně dobře poslouží jako učebnice pro studenty řady souvisejících oborů (učitelství, sociální práce, psychologie, sociologie, zdravotnických oborů apod.), zejména na úrovni terciárního a celoživotního vzdělávání. Tím spíše, že podobným způsobem u nás dosud nebyl předkládaný obsah publikačně zpracován.

Z OBSAHU:
Úvodem

1. Inkluze jako model sociální existence
1.1 Přístup společnosti k lidem s odlišností v historickém kontextu
1.2 Inkluzivní trendy v postmoderním světě
1.3 Inkluzivní hodnoty a etický rozměr inkluze
1.4 Parametry inkluzivního společenství
2. Speciální a inkluzivní pedagogika: průniky a protiklady
2.1 Profilace a paradigma speciální pedagogiky
2.2 Profilace a paradigma inkluzivní pedagogiky
2.3 Inkluzivní speciální pedagogika jako průnikový koncept
3. Speciální pedagogika v inkluzivní praxi
3.1 Struktura a cílové skupiny oboru speciální pedagogika
3.2 Speciálně pedagogické postupy
3.3 Speciální pedagogika v poradenské praxi
3.4 Speciální pedagogika v edukační praxi
3.5 Speciální pedagogika v sociálních službách
3.6 Speciální pedagogika v dalších klinických oblastech
4. Inkluzivní edukace osob se speciálními potřebami
4.1 Speciální vzdělávací potřeby a jejich diagnostika
4.2 Podpůrná opatření ve vzdělávání
4.3 Děti, žáci a studenti se speciálními potřebami v českých školách
4.4 Příprava pedagogů pro inkluzivní vzdělávání a podpora v praxi
4.5 Spolupráce mezi školou, rodinou a dalšími subjekty
4.6 Rozvoj školy jako centra inkluzivní komunity
5. Inkluze osob s tělesným nebo zdravotním omezením
5.1 Tělesná postižení a zdravotní omezení
5.2 Specifika života s fyzickým omezením
5.3 Inkluzivní přístup k lidem s fyzickým omezením
6. Inkluze osob s omezením zrakového vnímání
6.1 Omezení zrakového vnímání
6.2 Specifika života s omezením zraku
6.3 Inkluzivní přístup k lidem s omezením zraku
7. Inkluze osob s omezením sluchového vnímání
7.1 Omezení sluchového vnímání
7.2 Specifika života s omezením sluchu
7.3 Specifika života s hluchoslepotou
7.4 Inkluzivní přístup k lidem s omezením sluchu anebo s hluchoslepotou
8. Inkluze osob s narušenou komunikační schopností
8.1 Narušená komunikační schopnost
8.2 Specifika života s narušenou komunikační schopností
8.3 Inkluzivní přístup k lidem s narušenou komunikační schopností
9. Inkluze osob s mentálním nebo jiným psychickým omezením
9.1 Mentální a psychická omezení
9.2 Specifika života s mentálním nebo jiným psychickým omezením
9.3 Inkluzivní přístup k lidem s mentálním nebo jiným psychickým omezením
10. Inkluze osob s omezenou sociální přizpůsobivostí nebo se sociálním znevýhodněním
10.1 Omezení sociální přizpůsobivosti
10.2 Inkluzivní přístup k lidem s omezenou sociální přizpůsobivostí
10.3 Sociální a sociokulturní znevýhodnění
10.4 Inkluzivní přístup k lidem se sociálním a sociokulturním znevýhodněním

Resumé (česky)
Resumé (English)
Literatura
Rejstřík

Autor: Slowík Josef
Vazba: Kniha, paperback
Formát: 136 x 207 x 15 mm
Počet stran: 238
Vydáno: 2022

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: