Já to přečtu

Kód: IS63470
Tip
339 Kč
Skladem (>5 ks)
Nová publikace určená pro děti, které mají potíže při čtení obtížných slov. Pomůžeme i vám.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Já to přečtu!
Mají děti potíže při čtení obtížnějších slov a zvládají jen čtení otevřených a zavřených slabik? Pak jim tento materiál určitě pomůže. Tento materiál využívá základních pedagogických principů - opakování a zvyšování obtížnosti. Je vytvořen tak, aby vyhovoval nejen dětem s potížemi ve zrakovém a sluchovém rozlišování, ale i ve zrakové a sluchové syntéze.
Je možné jej využívat nejen ve škole v předmětu speciálně pedagogické péče a poradenské praxi, ale i při domácím nácviku čtení.

Skládá se ze tří částí:
- nácvik čtení slabik se souhláskovou skupinou
- nácvik čtení slov začínajících již procvičenými souhláskovými skupinami (materiál je záměrně řazen abecedně, aby dítě mohlo využít předchozích zkušeností)
- nácvik čtení a psaní předložkových vazeb

I.         Postup při procvičování čtení slabik:
Listy k rozstříhání obsahují velké množství slabik se souhláskovou skupinou. Slabiky začínající stejným písmenem (např. bla, ble, blo) se dětem čtou lépe, neboť využívají předešlých zkušeností. Po rozstříhání použijeme kartičky k postřehování (ukazujeme je dítěti v libovolném pořadí na několik vteřin, pak je zakryjeme a vyžadujeme, aby dítě zpaměti nahlas řeklo, co postřehlo). Kartičky, jejichž čtení ještě dítěti činí potíže, vyčleňujeme a procvičujeme častěji.

Při nácviku lze postupovat dvojím způsobem:
a)      nejdříve nacvičit všechny slabiky a potom přejít na čtení slov se souhláskovou skupinou
b)      čtení slabik začínajících stejným písmenem kombinovat vždy se čtením příslušných slov (např. na procvičené skupiny bla – bzu navážeme slovy z druhého oddílu začínajícími písmenem b).

ll.       Postup při procvičování čtení slov:
Slova v tomto oddíle jsou řazena a odlišena podle stupně obtížnosti číslicemi. Začínáme od jednoslabičných slov, přecházíme k dvouslabičným a víceslabičným slovům a nakonec procvičíme čtenářsky nejobtížnější slova se skupinou tří a více souhlásek.

1.   slova jednoslabičná se skupinou dvou souhlásek (cvičená skupina je barevně odlišená; barva neodpovídá slabikám, ale respektuje procvičovanou souhláskovou skupinu)
      2.   dvouslabičná a víceslabičná slova barevně i graficky pojednaná po slabikách
      3.   čtenářsky nejobtížnější slova se skupinou tří a více souhlásek členěná po slabikách, ale pojednaná pouze odlišným typem písma

Při práci se vyplatí postupovat raději pomalu a cvičit slabiky do jejich plynulého čtení, pak teprve přecházet k příslušným slovům. Doporučujeme pravidelnost, tzn. číst s dětmi denně (podle věku 5 – 10 minut), popř. čas rozdělit na několik kratších úseků.

lll.      Čtení a psaní předložkových vazeb:
Tato část je zaměřena na čtení i psaní předložkových vazeb, aby si děti uvědomily správnou hranici slov. Z toho důvodu se stejné souhláskové skupiny prezentují v předložkových vazbách i stejně začínajících slovech.
Denní nácvik je nutné opět přizpůsobit individuálním potřebám žáka.
Pro zpestření materiál obsahuje různá zábavná cvičení. Rozšiřuje i slovní zásobu dětí, méně známá slova jsou vysvětlena vždy v rámečku.

Autor: Mgr. Iva Kopecká, Mgr. Dagmar Žeňková
Vazba: v kroužkové vazbě
Formát: A4
Počet stran: 48 (vč. 15 stran oboustranných listů slabik/slov k rozstříhání)
Vydáno: 2016
Vhodné pro děti od 6 let

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: