LETNÍ PROVOZNÍ INFORMACE najdete zde.

ROPRATEM Program pro rozvoj pracovního tempa

Kód: IS86903
Tip
499 Kč
Skladem (>5 ks)

ROPRATEM vede žáky k nácviku rychlejšího a bezchybného zpracování dat, což je potřebné zejména pro úspěšnější školní práci. 3.upravené vydání

Detailní informace

Detailní popis produktu

Proč vznikl?
Program pro ROzvoj PRAcovního TEMpa - tzv. ROPRATEM vznikl na základě mnohaleté
praxe autorek v pedagogicko-psychologické poradně, kdy hledaly možnost, jak pomoci dětem s jejich pomalým pracovním tempem, které negativně ovlivňovalo jejich školní výkony.

Znáte podobnou situaci?
„Tak jak ti dnes ve škole dopadlo to pravopisné doplňovací cvičení?”
„Mami, za čtyři..., zase jsem to nestihla.”
„Jak je to možné? Vždyť jsi všechno uměla, neudělala jsi jedinou chybu, když jsme to spolu předevčírem procvičovaly!”
„Neudělala jsem žádnou ani ve škole, ale když zazvonilo, neměla jsem ještě doplněné dva poslední řádky.”

Vyjádření autorek
Autorky Mgr. Iva Kopecká a Mgr. Dagmar Žeňková k tomu uvedly:
„Během své dlouholeté pedagogické praxe v PPP v Českých Budějovicích jsme se poměrně často setkávaly s dětmi, které při diktátech nedokáží dostatečně rychle aplikovat pravidla pravopisu (která však ústně ovládají), nestíhají přepisovat doplňovací cvičení, v matematice nestihnou vyřešit všechny příklady a v prověrkách z ostatní předmětů většinou nemají zodpovězené poslední otázky.
Tyto děti pak postupně ztrácejí motivaci pro školní práci a učení se jim zdá zbytečné. Vzhledem ke svému pomalému pracovnímu tempu nedokáží a ani nemohou plně využít své schopnosti. Na základě těchto zkušeností jsme přistoupily k práci na programu ROPRATEM“.

Program pro rozvoj pracovního tempa byl vyvíjen v letech 2013 - 2015 a testován v Pedagogicko-psychologické poradně v Českých Budějovicích. ROPRATEM vede žáky k nácviku rychlejšího a bezchybného zpracování dat, což je potřebné zejména pro úspěšnou školní práci.

Co obsahuje a jak se s ním pracuje?
Materiál obsahuje cvičení a podrobnou metodickou příručku, pomocí které se mohou řídit nejen pedagogičtí pracovníci, ale i samotní rodiče. Vlastní nácvik trvá 94 dnů, ve kterých dítě denně vypracuje dva úkoly, které dohromady nezaberou více jak patnáct minut denně. Program je opatřen dvojí kontrolou, pomocí níž mohou i sami rodiče zjistit dopad nácviku. Speciální pedagogové mohou na počátku a na konci nácviku použít i test číselný čtverec.

Nácvik lze zahájit již na prvním stupni ZŠ (od devíti let), byl však s dobrým výsledkem vyzkoušen i žáky středních škol.

Co se při nácviku rozvíjí?
- porozumění čtenému (obsahu jednoduchých i kumulovaných instrukcí a jejich řesné dodržování)
- schopnost organizovat si práci
- logické myšlení (schopnost vyvodit algoritmus řešení)
- soustředění a pozornost
- zrakové rozlišování        
- zraková a částečně i sluchová paměť
- intermodalita (schopnost přepínat mezi různými způsoby vnímání) – nahrazování původního zadání jinými symboly, číslicemi, písmeny
- serialita (práce s posloupnostmi) – úkoly, v nichž dítě dodržuje algoritmus postupu (zachovává dané pořadí symbolů, číslic, písmen)
- plošné vnímání – např. práce se šipkami nebo prostorově pojednanými symboly
- grafomotorika – přesné linie čar, čitelnost
- sebekontrola – cílený nácvik kontroly vlastní práce

Při práci je nutný dohled rodiče,  který sleduje:
- správné držení těla při práci (nezkřížené nohy opřené chodidly o podlahu, oba lokty stejně daleko od těla, vzpřímené držení těla, oči ve výšce nataženého předloktí a prstů nad stolem);
- správný úchop tužky třemi prsty (tužku drží palec a ukazovák přibližně 2 cm nad hrotem, prostředník ji zespodu podpírá, ruka je opřená o podložku);
- psaní / kreslení uvolněnou rukou;
- přiměřený tlak na podložku (pokud dítě příliš tlačí na pastelky, je lépe nabídnout mu místo nich fixy);
- přesnou kresbu (čáry je nutné kreslit od linky k lince těsně pod sebe, dodržovat proporce);
- dodržování správného tvaru a velikosti jednotlivých písmen, číslic, čar i symbolů;
- souběžné vyslovování hlásky / čísla v okamžiku, kdy je dítě zapisuje (uvedeno v instrukci).

Pracovní strategie
Je vhodné, aby dítě používalo pracovní strategie, které mu daný úkol usnadní.
Pokud se dítě na ploše špatně orientuje, je možné zakrývat následující řádky bílým papírem.
Pracuje-li s pastelkami, je vhodné, aby je pokládalo na stůl stále ve stejném pořadí. Pracuje-li
se v úkolu s písmeny, slabikami, slovy či číslicemi, čísly nebo symboly, které lze snadno pojmenovat, je lépe, aby dítě svou činnost hlasitě komentovalo. Symboly je možné přirovnat k běžným – dětem známým věcem – nebo označit jejich směr či množství jejich jednotlivých částí.

Dosažené výsledky
Při podrobně prováděných rozborech výsledků nácviku bylo zaznamenáno nejen očekávané zrychlení práce, ale i zlepšené soustředění, pečlivěji prováděná kontrola, kvalitnější práce s instrukcí, atd. Starší žáci oceňovali vedení k vytváření pracovních strategií, které si zvykli používat i při školní přípravě. U všech žáků se zlepšila nejen samostatnost, ale i úroveň písma.

Rodiče i děti tento materiál přijímali velmi pozitivně.

Obsahuje: metodiku, tabulku pro kontrolu nácviku rychlosti + 4 úkoly, (2 listy - cvičí se na začátku a na konci po celkovém odcvičení), 180 úkolů (90 listů) a 1x Certifikát


Autor: Mgr. Iva Kopecká, Mgr. Dagmar Žeňková
Vazba: volné listy v kartonové složce
Formát: A4
Počet stran: 104
Vydáno: 2015, 3. vydání 2018
Vhodné pro děti od 9 let

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: