Předškolní pedagogika

Kód: EM0260802
Značka: Grada
345 Kč
5-7 prac. dnů
Publikace představuje výchovu dítěte jako významnou sociálně komplexní činnost, jejíž zákonitosti působí v kontextu každodenních zkušeností a prožitků vychovávaného i vychovávajícího.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Prostřednictvím poznatků, kterými současná věda vládne, i zhodnocením zkušeností získaných mnoha generacemi podává přehled pedagogických prostředků, jež přispívají k naplnění výchovných cílů. Rovněž vysvětluje optimální podmínky pro růst, vývoj a zrání předškolního dítěte, které je nutno připravit a respektovat. Práce také upozorňuje na některé křižovatky, slepé uličky, tradiční omyly a rizika, s nimiž se ve výchově předškolního dítěte setkáváme. Výchova je proces dynamický a proměnlivý, který ustavičně přináší nečekané výzvy a jehož všechny souvislosti nelze vyčerpávajícím způsobem postihnout. Proto tato kniha zahrnuje také náměty a otázky k dalšímu samostatnému studiu a vlastnímu tvořivému bádání.

Z obsahu:
Úvod
1. Předškolní výchova a předškolní pedagogika
1.1 Specifika předškolní pedagogiky
1.2 Základní pojmy a kategorie předškolní pedagogiky
2. Proměny výchovy předškolního dítěte
2.1 Dítě na úsvitu dějin
2.2 Výchova v dětské světnici
2.3 Názory na předškolní výchovu do vzniku veřejných předškolních institucí
2.4 Vznik veřejných institucí a jejich vliv na teorii a praxi předškolní výchovy
2.5 Hnutí za novou výchovu a předškolní výchova
2.6 Kroky vpřed a kroky vzad v předškolním vzdělávání
2.7 Současná vzdělávací politika EU ve vztahu k předškolnímu období
3. Systémy předškolní výchovy a vzdělávání
3.1 Původní reformně pedagogické alternativní předškolní vzdělávací programy
3.2 Současné inovativní zahraniční modely předškolní výchovy a vzdělávání
3.3 Vzdělávací programy v současné české mateřské škole
4. Cíle předškolní výchovy a vzdělávání
4.1 Východiska úvah o cíli výchovy
4.2 Cíl výchovy z hlediska potřeb a práv dítěte
4.3 Cíle humanisticky a osobnostně orientované předškolní výchovy
5. Obsah a podmínky předškolního vzdělávání
5.1 Vzdělávací program a kurikulum
5.2 Pedagogicko-didaktické koncepce předškolního vzdělávání
5.3 Osobnostní přístup a individualizace
6. Činnosti dítěte
6.1 Hra
6.1.1 Charakteristika herní činnosti
6.1.2 Dělení a druhy her
6.1.3 Hra v předškolním vzdělávání
6.1.4 Hračka jako prostředník mezi dítětem a světem dospělých
6.2 Učení
6.2.1 Učení předškolního dítěte
6.2.2 Specifika učení předškolního dítěte
6.2.3 Současné cíle učení předškolního dítěte
6.3 Pracovní a tvořivé činnosti
6.3.1 Pracovní činnosti v předškolním období
6.3.2 Možnosti a hranice výchovného využití pracovní činnosti
6.3.3 Tvořivé činnosti v předškolním období
7. Hodnocení výsledků předškolní výchovy a vzdělávání
7.1 Pedagogická diagnostika
7.2 Pedagogická reflexe
8. Mezníky výchovy v předškolním období
8.1 Výchova dítěte do tří let
8.1.1 Rodinná politika jako východisko rané péče
8.1.2 Nový přístup k institucionální výchově dítěte do tří let
8.1.3 Současné diskuse
8.2 Vstup dítěte mezi vrstevníky (PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.)
8.2.1 Mateřské školy
8.2.2 Zájmové kroužky
8.2.3 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami
8.2.4 Přípravné třídy
8.2.5 Povinná docházka do posledního ročníku mateřské školy
9. Dítě na prahu školní docházky (PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.)
9.1 Vstup dítěte do 1. třídy základní školy
9.2 Zápis do 1. třídy
9.3 Předčasný nástup dítěte do 1. třídy ZŠ
9.4 Odklad školní docházky
10. Úloha dospělého v předškolním vzdělávání
10.1 Rodiče (PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.)
10.2 Učitelé předškolního vzdělávání
Abstrakt
Abstract
Přílohy
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
Příloha 6
Charakteristika herních skupin („předškolek“)
Obsah a metody práce
Dostupnost a zhodnocení kvality herní skupiny
Co se dítě v herní skupině naučí
Co přináší herní skupina rodičům
Seznam použitých zkratek
Literatura
Věcný rejstřík
Jmenný rejstřík

Autor: Eva Opravilová
Vazba: Paperback
Formát: 168 x 240 x 12 mm
Počet stran: 224
Vydáno: 2016

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: