Moderní didaktika - Lexikon výukových a hodnoticích metod

Kód: EM0256362
Značka: Grada
690 Kč
Skladem (1 ks)
Existuje jistě velké množství pedagogů, pro které bude tato kniha procházkou po cestách, které již důvěrně znají.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Existuje jistě velké množství pedagogů, pro které bude tato kniha procházkou po cestách, které již důvěrně znají. Bohužel je ještě větší množství učitelů, kteří tyto výukové metody sice znají, ale používají z nich jen zlomek. Možná se i ptají: „Proč bych je měl znát? Nestačí si stoupnout před třídu a diktovat jim hromadu poznatků?“
Tato publikace neopakuje teoretické výčty definic předchozích autorů, ale čtivou formou ukazuje cestu k efektivnímu praktickému vyučování. Výukové metody a aktivity jsou vybrány a popsány tak, aby byly použitelné pro všestranné použití, a zpravidla jsou doplněny ilustrativními příklady. Jednotlivé kapitoly rozdělují metody podle způsobů použití a umožňují rychlou a přehlednou orientaci. Klíčovou částí je lexikon výukových metod, které jsou popsány metodologicky a didakticky, stejně jako metody hodnoticí. Publikace je pro moderního učitele výborným rádcem a nepostradatelným vodítkem.
OBSAH:
O autorovi
Úvod
1. Didaktická vsuvka
2. Metodologický úvod
3. Výukové metody
Asociační metody
Asociační evokace učiva
Clustering
Jak vypadá, jak se vaří, jak se staví
Atraktivizace učiva
Brainstormingové metody
Klasický brainstorming
Lístečková metoda
Banka nápadů
Brainpool
Diamant
Brainwriting do kruhu
Delfská metoda
Diskusní pavučina
Generátor otázek
Gordonova metoda
Hierarchizační technika brainstormingu
HOBO metoda
Metoda 635
Metoda Phillips 66
Moderační galerie
Questionstorming
Rolestorming
Round Robin
Synektika
Návazné brainstormingové metody
Čas
Činnostní učení
Početní divadélko
Daltonské výukové metody
Daltonský kruhový model
Daltonská metoda povinných a nepovinných úkolů
Daltonský týdenní plán
Daltonská práce v pracovních centrech
Daltonská pracovní smlouva
Decrolyho metody
Tematická výuka
Třídobá pedagogická metoda
Záhadné předměty
Didaktické prostředky
Desková hra
Film
Fotogra?e
Hudba
Karikatura
Komiks
Mapa
Obraz
Plakát
Počítačová hra
Poštovní známky
Pracovní list
Odpovědní list
Pracovní sešit
Prezentace
Sešit
Stavebnice
Tematická koláž
Učebnice
Zpravodajství
Didaktické modi?kace
Didaktická technika
Didaktický kufřík
Kamera a fotoaparát
Televize
Diferenciační výukové metody
Individuální selekce obtížnosti úkolů
Týmová selekce obtížnosti úkolů
Diferenciační učení na stanovištích
Obálková participační metoda
Dílna budoucnosti
Domácí úkoly
Dramatizační metody
Act and speak
Bodysculpting
Divadlo fórum
Dramatický celek
Dramatizace textu
Hra v roli
Inscenační metody
E-learning
Blended leasing
Just in time
Learning management system
Sociální sítě
Evokační metody
Exkurze
Experiment
Freinetovské metody
Korespondence mezi třídami
Tisk textů
Volné psaní
Frontální výuka
Interaktivní tabule
South African gambling game
Gami?kace
Galerie a muzea
Herbartovské metody
Heuristické výukové metody
Hra (edukační)
Barevná spolupráce
Bingo
Kdo jsem?
Otázkový baseball
Integrovaná tematická výuka
Aplikační úkoly
Jenský plán
Kognitivní metody
Alfa box
Analýza věcných rysů
Cyklus 5-E
Časová osa
Fish pool
Force ?t
In/out metoda
Kostka
Krok za krokem
Metody kognitivních operací
Metoda ano/ne
Metoda CNB
Metoda V–CH–D
Morfologická matice
Occamova břitva
Odrážky
Organigramy
Pamětní tabule
Párové srovnávání
Pexeso
Plán se vzorcem ZKSH
Strategie podnětných otázek
Strom příčin a důsledků
Studijní deník
Šest dobrých sluhů
Šest klobouků
Tvoření scénářů
Udělování puntíků
Komunikační metody
Akvárium
ANO/NE
Bzučící skupiny
Debata
Hodnotové škály
Horké křeslo
Jdi na své místo
Kolotoč
Komunikační kruh
Komunikační metoda „pera doprostřed“
Metoda lodní porady
Názorová škála
Obří papír
Panelová diskuse
Poslední slovo patří mně
Referát
Rozhovor
Řetězení diskuse
Řízená diskuse
Komunikační semafor
Signalizované odpovědi
Sokratovská metoda (rozhovor)
Storytelling
Tenis
Výklad
Výměna názorů
Konstruktivistické metody
Kooperativní učení
Čísla ve skupině
Skládačka
Jigsaw I
Jigsaw II
Tříkrokové interview
Land art
M-learning
Manažerské metody
Došlá pošta
Fiktivní ?rma
Koučování
Mastery learning
Metody práce s textem
Čtenářské dopisy
Čtení s otázkami
Doplňování
Dvojitý deník
INSERT značky
Klíčová slova
Literární kroužek
Párové čtení
Podvojný deník
Práce s textem ? skládání textu
Pyramida
Řízené poznámky
Řízené čtení
Společné čtení
SQ4R
Studijní průvodci
Svět v mé hlavě
Zpřeházené věty
Metody práce ve dvojicích
Ping-pongový brainstorming
Psaní ve dvojicích
Think-pair-share
Metody tvůrčího psaní
5 W (who, what, where, when, why
Hamburger
Metoda RAFT
Modelované psaní
Mapa příběhu
Metoda tvůrčího psaní – dokončení ukázky
Metoda tvůrčího psaní – příběhy k obrázkům
Metoda tvůrčího psaní – tady a teď
Pyramidový příběh
Role na zdi
Společné psaní
Řízené psaní
Metody vzájemného učení
Práce s textem – vzájemné učení
Práce s textem – vzájemné učení a skládání textu
Skládankové učení
Vytváření příkladů
Montessoriovské metody
Montessoriovské pomůcky
Připravené prostředí
Montessori like
Myšlenková mapa
Buzanova sedmikroková mentální mapa
Myšlenková mapa asociační
Pojmová mapa
Pojmová mapa – práce s textem
Příběhová mapa
NeeliMali
Nuda
Paměť žáků
Pohybové metody
Anketáři
Hon na odpověď
Kompot
Od otázky k otázce
Práce s chybou
Práce s prameny
Pracovní plány
Advance organiser
Týdenní plán
Problémové výukové metody
Konstrukční problémy
Komunikační problémy
Myšlenkové problémy
Programované učení
Projektové výukové metody
Převodové metody
Přiřazovací metody
Semafor
Oborový den
Rébusy
Křížovky a osmisměrky
Přesmyčky a doplňovačky
RWCT: Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Samostatná práce žáků
Simulační metody
Skupinová práce
Skupinová práce – klasická
Expertní skupiny
Kmeny a kořeny
Metoda čtyř rohů
Zájmová učební centra
Redakce produktu
Rotace produktu
Sněhová koule
Skupinová práce – vyslanec
Studijní skupiny
Výuka v odděleních
Rozdělení žáků do skupin
Soutěže
Body, získávání a ztrácení
Struktura versus struktura
Svobodná škola
Sudbury Valley
Školní výlet
Školní zahrada
Školní statek
Zvíře ve škole
Taxonomie
Bloomova taxonomie
Taxonomie pro využití mnohačetných inteligencí
Taxonomie učebních úloh
Testování a zkoušení
Baziliščí test
Didaktický test
Diferenciační test
Kolíčkový test
Open-book exam
Orientační zkoušení
Pošeptej učiteli
Signalizace
Smysluplné učení
Tiché zkoušení
Třístupňová písemka
Vícestupňový test
Vzájemné zkoušení
Zkoušení před tabulí
Zkoušení jako součást výukového bloku
Hodnocení testu
Tradiční výuka
Třífázový model E-U-R
Týmové vyučování
Asistentské vyučování
Typy učení
Učení
Aktivní učení
Autentické učení
Otevřené učení
Smysluplné učení
Učení v životních situacích
Učení založené na zdrojích
Zážitková pedagogika
Zprostředkované učení
Vědecká konference
Volné psaní
Výukový plakát
Výzkumné metody
Popisný výzkum
Historický výzkum
Experimentální výzkum
Výzkumné nástroje
Waldorfské výukové
Epochové vyučování
Eurythmie
Začít spolu
Výukové strategie
Pedagogický konstruktivismus a individualizace výuky
Prostředí třídy
Organizace výuky, formy a výukové metody
Klasi?kace a hodnocení
Žák učitelem
Hodina naruby
4. Hodnocení
Hodnocení žáků učitelem
Klasi?kace
Suportivní hodnocení
Slovní hodnocení
Klasi?kace versus slovní hodnocení
Bodové hodnocení
Hodnocení procenty
Hodnocení body + procenta
Kriteriální hodnocení
Kombinace hodnocení
Řeč těla
Výkonnostní křivky
Žádné hodnocení
Další alternativy
Závěrečná hodnoticí třináctka
Evaluace vyučování
Dotazník
Gra?cká evaluace
Hitace
Simpsonovi
Třídní klima a jeho měření
Nedokončené věty
Střepinkový soud
Sebehodnocení žáků
Hodnoticí list
Portfolio
Písemné sebehodnocení
Ranní a závěrečný kruh
Sebehodnocení individuální práce
Sebehodnocení škálou
Spoluhodnocení s učitelem
V roli učitele
Zpětné zpravodajství
Vzájemné hodnocení žáků
Barvy
Kritéria ? body
Návštěva galerie
Plus/minus
SWOT analýza
5. Didaktická literatura
Doporučuji
Raději ne
Rozhodně ne
6. Škola s dobrou didaktikou
Didaktický apendix
Organizace výukového dne a vyučování vůbec
Žáci, třídy, učitelé
Závěr
Použité prameny

Autor: Robert Čapek
Vazba: Paperback
Formát: 168 x 240 x 33 mm
Počet stran: 624
Vydáno: 2015

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: