Didaktika dospělých

Kód: EM0277588
Značka: Grada
232 Kč
Skladem (1 ks)
Co vám kniha přinese? Porozumíte klíčovým pojmům a seznámíte se se základními problémy z oblasti didaktiky a didaktiky dospělých. Pochopíte specifika vzdělávání a učení dospělého. Budete se orientovat v historických souvislostech i aktuálních potřebách vzdělávání dospělých. Získáte přehled o způsobech hodnocení výsledků vyučování a učení dospělých a o pozici a roli lektora v tomto procesu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Co vám kniha přinese?
* Porozumíte klíčovým pojmům a seznámíte se se základními problémy z oblasti didaktiky a didaktiky dospělých.
* Pochopíte specifika vzdělávání a učení dospělého.
* Budete se orientovat v historických souvislostech i aktuálních potřebách vzdělávání dospělých.
* Získáte přehled o způsobech hodnocení výsledků vyučování a učení dospělých a o pozici a roli lektora v tomto procesu.

OBSAH:
1. Didaktika dospělých
1.1 Pojem a předmět didaktiky
1.1.1 Historický vývoj didaktiky
1.1.2 Významné osoby současné české didaktiky
1.2 Obecná a speciální didaktika
1.2.1 Oborové a předmětové didaktiky v historickém vývoji
1.3 Andragogická didaktika
1.3.1 Trojdimenzionální model výuky dospělých
2. Vzdělávání dospělých v kontextu celoživotního učení
2.1 Celoživotní vzdělávání
2.2 Funkce vzdělávání dospělých
2.2.1 Historický vývoj vzdělávání dospělých
2.3 Vzdělávání dospělých v Evropě
2.3.1 Účast dospělých v celoživotním vzdělávání
2.3.2 Programy pro dosažení nižšího sekundárního vzdělání
2.3.3 Programy na úrovni vyššího sekundárního vzdělávání
2.3.4 Alternativní formy studia na vysokých školách
2.4 Typy dalšího vzdělávání
2.5 Zájmové vzdělávání dospělých
2.5.1 Obsahové členění zájmového vzdělávání
2.5.2 Účastníci zájmového vzdělávání
2.5.3 Typy zájmového vzdělávání dospělých
2.5.4 Rozvoj zájmového vzdělávání v ČR z historického hlediska
2.6 Další profesní vzdělávání
2.6.1 Vzdělávání na terciární úrovni
2.6.2 Rekvalifikační kurzy
2.6.3 Podnikové vzdělávání
2.6.4 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v ČR z historického hlediska
2.7 Občanské vzdělávání
2.8 Rodinné vzdělávání
2.9 Vzdělávání seniorů
2.9.1 Funkce vzdělávání seniorů
2.10 Sebevzdělávání
3. Specifika vzdělávání dospělých
3.1 Specifické charakteristiky dospělých ve vzdělávacím procesu
3.2 Motivace ke vzdělávání
3.3 Bariéry ve vzdělávání
3.3.1 Motivace a bariéry ve vzdělávání dospělých dle průzkumných šetření
3.4 Specifika vzdělávání určitých skupin dospělých
3.4.1 Ženy
3.4.2 Osoby se zdravotním postižením
3.4.3 Osoby se sociálním znevýhodněním
3.4.4 Senioři
3.4.5 Nezaměstnaní
4. Osobnost vzdělavatele dospělých
4.1 Kompetence vzdělavatele dospělých
4.2 Role učitele ve vzdělávání dospělých
4.3 Vyučovací styl učitele
4.3.1 Klasifikace vyučovacích stylů učitelů
4.3.2 Typologie osobnosti učitele
4.3.3 Typologie lektora působícího ve vzdělávání dospělých
5. Didaktický proces
5.1 Základní pojmy
5.2 Výuka z historického pohledu
5.2.1 Modely výuky
5.3 Typy výuky
5.3.1 Výuka informativní
5.3.2 Výuka heuristická
5.3.3 Výuka produkční
5.3.4 Výuka regulativní
5.4 Fáze výuky
5.4.1 Motivační fáze výuky
5.4.2 Expoziční fáze výuky
5.4.3 Fixační fáze výuky
5.4.4 Diagnostická fáze výuky
5.4.5 Aplikační fáze výuky
6. Kurikulum
6.1 Teorie kurikula
6.1.1 Teorie klíčových kvalifikací
6.1.2 Národní soustava kvalifikací
6.1.3 Národní soustava povolání
6.1.4 Obsah výuky ve vzdělávání dospělých
7. Výukové cíle
7.1 Funkce výukových cílů
7.2 Dělení výukových cílů
7.2.1 Taxonomie výukových cílů
7.3 Požadavky na výukové cíle
8. Didaktické zásady
8.1 Vznik a vývoj didaktických zásad z historického hlediska
8.2 Didaktické principy ve výuce dospělých
9. Organizační formy výuky
9.1 Klasifikace organizačních forem výuky
9.2 Organizační formy výuky ve školním vzdělávání dospělých
9.2.1 Prezenční forma
9.2.2 Distanční forma
9.2.3 Kombinovaná forma
9.2.4 Dálkové studium
9.2.5 Externí studium
9.3 Univerzální formy vzdělávání dospělých
9.3.1 Přednáška
9.3.2 Seminář
9.3.3 Cvičení
9.3.4 Kurz
9.3.5 Zájmový kroužek
9.3.6 Exkurze
9.3.7 Workshop
9.3.8 Konference
9.3.9 Studijní praxe
9.3.10 Konzultace
9.3.11 Formy vzdělávání využívané zejména v podnikovém vzdělávání
9.4 Organizační formy výuky dle osobnosti
9.4.1 Frontální výuka
9.4.2 Individuální forma výuky
9.4.3 Individualizovaná forma výuky
9.4.4 Samostatná práce
9.4.5 Skupinová výuka
9.4.6 Projektová výuka
10. Výukové metody
10.1 Klasifikace výukových metod
10.2 Popis jednotlivých výukových metod
10.2.1 Metody slovní
10.2.2 Metody situační
10.2.3 Případová studie
10.2.4 Metoda brainstormingu
10.2.5 Myšlenková mapa
10.2.6 Metody inscenační
10.2.7 Metoda tvořivého dramatu
10.2.8 Sugestopedie
10.2.9 Didaktická hra
10.2.10 Mikrovyučování
10.2.11 Icebreakery
10.2.12 Metody heuristické, řešení problémů
10.2.13 Metody názorně demonstrační
10.2.14 Metody dovednostně praktické
11. Učební úlohy ve výuce
11.1 Druhy učebních úloh
11.1.1 Taxonomie učebních úloh podle D. Tollingerové
11.2 Parametry učebních úloh
11.2.1 Další důležité vlastnosti učebních úloh
12. Distanční výuka a e-learning
12.1 Výhody a nevýhody distančního studia
12.2 Typy distančního studia
12.3 Vývoj distančního vzdělávání z historického pohledu
12.4 Jak vzniká distanční studijní program nebo kurz
12.5 Komunikace v rámci distančního studia
12.6 Charakteristika prostředí systému určeného k distančnímu vzdělávání
12.7 Vzdálenost v distančním vzdělávání
12.8 Hodnocení průběhu a výsledků distančního studia
12.9 Typy distančních studijních opor
12.9.1 Charakteristiky dobrého distančního studijního textu
12.10 Tutor
12.11 Tutoriál
12.12 E-learning
12.12.1 Zavádění e-learningu na českých vysokých školách
12.13 Kvalita průběžné podpory distančního studia
12.13.1 Kvalita e-learningové výuky ve světle výzkumů
12.14 Webinář
13. Didaktické prostředky
13.1 Materiální didaktické prostředky
13.1.1 Učebnice
13.2 Využití ICT
13.2.1 E-learning
14. Příprava učitele na výuku
14.1 Plánování výuky
15. Evaluace výuky
15.1 Výsledky vyučovacího procesu
15.1.1 Výsledky a efekty edukace
15.1.2 Kvalita edukace
15.1.3 Spokojenost vzdělávaných
15.2 Evaluace výuky z pohledu výkonu lektora
15.2.1 Formy evaluace
15.3 Metody zjišťování výsledků vzdělávání z pohledu výkonu studenta
15.3.1 Klasické ústní zkoušky
15.3.2 Písemné zkoušky
15.3.3 Praktická zkouška
15.3.4 Kombinovaná zkouška
15.3.5 Portfolio
15.3.6 Seminární práce
15.3.7 Výhody a nevýhody písemné a ústní formy zkoušení
15.3.8 Didaktický test
16. Problémové situace ve vzdělávání dospělých
16.1 Problémová skupina
16.2 Přístup ke školení
Závěr
Použitá literatura
Internetové zdroje

Autor: Zormanová Lucie
Vazba: Paperback
Formát: 166 x 240 x 13 mm
Počet stran: 224
Vydáno: 2017

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: