Masarykova universita, Strana 2

Cena

25625
125625
36 položek celkem
210 6560 Ob V
180 Kč

Vzdělávání jedinců s postižením je jedním z důležitých témat.

Kód: MU032121
210 7689 Ob V
235 Kč

Publikace se zaměřuje na problematiku sociální inkluze osob se zdravotním postižením, a to zejména osob s mentálním postižením.

Kód: MU032117
210 6221 Ob V
155 Kč

Monografie se zabývá edukací osob s těžkým zdravotním postižením a souběžným postižením více vadami.

Kód: MU032113
210 3977 Ob V
275 Kč

Učební text je zaměřen na problematiku raného a předškolního věku u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kód: MU032101
210 3242 Ob V
40 Kč

Studijní text se zabývá problematikou diagnózy dětská mozková obrna se zaměřením na motoriku.

Kód: MU032042
210 1495 Ob V
65 Kč

V publikaci jsou předloženy studentům a dalším zájemcům některé edukační, diagnostické a terapeutické strategie.

Kód: MU032040
210 2799 Ob V
43 Kč

Učební text zaměřený na speciální přístup k sluchově postiženým kojencům a malým dětem v rodině a zvláště poradenské činnosti pro rodiče těchto dětí.

Kód: MU032025
210 3135 Ob V
150 Kč

Tato publikace nabízí základní teoretická východiska z hlediska speciální pedagogiky a principů moderní komunikativní výuky cizích jazyků.

Kód: MU030012
210 4833 Ob V
128 Kč

Publikace je metodickým návodem ke cvičení dětí předškolního a školního věku.

Kód: MU022067
210 3830 Ob V
55 Kč

Metodický materiál zaměřený na prevenci negativních důsledků nedostatečné pohybové aktivity.

Kód: MU022064
210 5419 Ob V
95 Kč

Slovní úlohy, projekty

Kód: MU016019
Didaktika CJ pro 2.st.
170 Kč

Publikace Didaktika českého jazyka vymezuje obsah vyučování českému jazyku a uvádí jeho podání v období, které uzavírá jeho školní průběh.

Kód: MU013044
210 8757 Ob V
187 Kč

Výzkumná monografie se zabývá vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní třídě.

Kód: MU011127
210 6349 Ob V
389 Kč

Kniha představuje koncepci obsahově zaměřeného přístupu ke zkoumání a zlepšování výuky.

Kód: MU011120
210 7769 Ob V
385 Kč

Oborové didaktiky jsou vědními disciplínami zaměřenými na oborově specifickou dimenzi vyučování a učení ve škole i mimo ni.

Kód: MU011118
210 5714 Ob V
110 Kč

Studijní texty přinášejí budoucím učitelům na 1. stupni základní školy širší náhled na problematiku gramotnosti.

Kód: MU011115
Didaktika matematiky
Tip
385 Kč

Publikace je zaměřena na učivo prvního i druhého stupně základní školy, zejména na problémy dětí v oboru přirozených čísel, desetinných čísel, celých čísel a zlomků.

Kód: MU016031
Poruchy matematickych schopnosti zaku s dyskalkulii
215 Kč
Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice. Shrnutí výsledků výzkumného šetření
Kód: MU016033

Stránka 2 z 2 - 36 položek celkem