POZOR 1.5. a 4.-12.5. ZAVŘENO

MÉĎA'99 - single licence

Kód: PT100051
Značka: Petit
2 490 Kč
Skladem (1 ks)
MÉĎA99 obsahuje výchovné a výukové programy pro děti s postižením, které jsem vytvořili ve spolupráci s SPC v Ostravě-Kunčicích, olomouckým Střediskem rané péče, Centrem alternativní a augmentativní komunikace v Praze a Mgr. Libuší Kubovou

Detailní informace

Detailní popis produktu

Programy vychází z přímých zkušeností při práci s postiženými dětmi. Používání těchto programů děti výrazně motivuje, umožňuje jim vzdělávání neotřelou a pro ně velmi atraktivní formou. Speciální programy jsou výbornou pomůckou doplňující standardní formy výchovy a vzdělávání dětí s postižením. Většina dětí, které s nimi pracují má při řešení poznávacích a logických úloh překvapivě pozitivní výsledky.

Program je určen také pro děti se specifickými poruchami učení (snížená koncentrace, poruchy řeči, poruchy vnímání, dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie, apod.).

Děti si pomocí těchto programů stimulují zrakové vnímání, jemnou motoriku a koordinaci oko-ruka, učí se poznávat barvy, tvary a velikosti, cvičí si logické myšlení, paměť, postřeh, odhad a představivost. Při používání programů se děti naučí i základy počítání a rozvinou si slovní zásobu. Programy kromě výukových úloh obsahují také množství her, na kterých si děti mohou procvičit získané znalosti a vědomosti. Celkový počet úkolů ve všech programech je více než 200, tyto úkoly obsahují na tisíc obrázků a 730 piktogramů. MÉĎA´99 obsahuje i program na vyhodnocení výsledků, ve kterém lze na přehledných tabulkách a grafech sledovat pokrok dětí při řešení jednotlivých úkolů. Programy jsou podle odborníků využitelné nejen pro práci s dětmi s postižením, ale lze je využít pro výuku dětí v mateřských školách, a na prvním stupni zvláštních škol.

Programy MÉĎA´99 jsou spustitelné pod operačním systémem MS DOS, což umožňuje jejich provozování i na starších počítačích (s procesory 386 a 486). V operačním systému WINDOWS 95/98/ME se spouští jako "dosovská" aplikace.

Připravili jsme pro vás instalační CD, díky kterému lze spouštět Méďu99 i pod operačními systémy vyššími než Windows 98. Pokud máte počítač s operačním systémem Windows 2000 / XP / Vista a dosud jste nemohli váš oblíbený program Méďa99 spustit – nyní je to možné. Dokonce lze spustit Méďu i pod Linuxem, nebo MAC OS.
Celé řešení problému spočívá v použití Open source programu DOSBox, který pod výše zmíněnými operačními systémy emuluje (napodobuje) operační systém MS-DOS.
Pokud tedy chcete používat programy Méďa99 i na nových počítačích, můžete si u nás objednat instalační CD, které vám to umožní.
Pro toto řešení je dobré mít dostatečně výkonný počítač vybavený procesorem na úrovni Pentium4 / 2 GHz s minimální pamětí 512 MB RAM.

MÉĎA´99 obsahuje tyto programy:

Pasivní sledování
Zraková výchova
Základní smyslová a rozumová výchova
Smyslová a rozumová výchova pro pokročilé
Piktogramy

První dva programy (Pasivní sledování a Zraková výchova) jsou určeny především pro děti zrakově postižené, ale jsou využitelné i pro ostatní děti - zvláště při začátcích práce s počítačem. Úkoly v nich jsou jednoduché, stejně jako jejich ovládání. Při tvorbě těchto programů bylo přihlédnuto ke všem specifickým potřebám zrakově postižených dětí: dostatečná velikost zobrazovaných objektů, kontrasty mezi pozadím a popředím, silné kontury, jednoduchost a jednoznačnost tvarů bez zbytečných detailů. Programy lze využít na dvou úrovních: k prvotní diagnostice (jaké velikosti a kontrasty je dítě schopno vnímat) a dále pak k následnému procvičování funkčního využití zraku spojeného z prohlubováním rozumových schopností.

Program PASIVNÍ SLEDOVÁNÍ učí děti vnímat výrazné změny na monitoru počítače a v další fázi i aktivně ovládat změny pomocí jedné klávesy. Je určen pro první krůčky s počítačem. Změny na monitoru se dějí buď automaticky, s možností zastavit je pomocí Mezerníku, nebo je dítě programem nuceno změny Mezerníkem "popostrkovat". Program nabízí úkoly na postupné změny objektů na obrazovce (náhodně vystřelující "ohňostroj", postupně se zjevující obrázky, postupně narůstající duhová spirála...). V celoobrazovkových změnách se na celé ploše monitoru počítače mění výrazné objekty (šachovnice, vějíř, šikmé čáry ...). V úkolech na změny tvarů se postupným přepínáním barevných čar, ze kterých jsou složeny objekty dosahuje efektu pohybu. Úkoly na sledování pohybu cvičí děti ve vnímání různých typů pohybů (kruhového, po řádcích a sloupcích, po vlnách, cik-cak ....). Animace jsou pak zřejmě nejvděčnější částí programu - je v nich rozpohybováno 13 různých obrázků, které si děti mohou i aktivně poskládat (parašutista, raketa, požárníci, telefon, vrtulník, ...). Program vám ve všech úkolech umožní nastavit různé barvy i velikosti zobrazovaných objektů, v každém úkolu si můžete sami nastavit pět různě barevných prostředí. Změny na obrazovce mohou být doprovázeny zvukem. Každý úkol lze spustit v pěti různých nastavitelných rychlostech. Program tak lze přizpůsobit (upravit "na míru") velkému počtu dětí se specifickými problémy.

Program ZRAKOVÁ VÝCHOVA zapojuje děti do práce s počítačem mnohem aktivněji. I tak lze program ovládat pouze jedním tlačítkem (Entrem) - to v případě automatické změny objektu, nebo postačí tlačítka dvě: Mezerník na vyvolání změny a Enter na potvrzení výběru. V úkolech tohoto programu se děti naučí rozpoznávat a přiřazovat jednoduché i složitější tvary, velikosti a barvy, porovnávat obrázky a piktogramy, určovat významově provázané dvojice (co k čemu patří?). V programu děti přiřazují obrázek k jeho stínu, nebo vybírají obrázek skrytý ve struktuře čar. Naučí se nejen správně složit tvar či obrázek, ale i počítat do pěti. Program je zpestřen několika hrami - v pálkované si děti vyzkouší svůj postřeh při odrážení digitálního míče, při stavění zdi si procvičí svoji logiku a fantazii, v bludišti se zdokonalí v prostorové představivosti a nacvičí si pojmy nahoru-dolů-doleva doprava, jistě je potěší i pexeso, ve kterém mohou skládat dvě až šest dvojic. Programem zobrazované objekty jsou výrazné svou velikostí i barevností. Můžete si nastavit libovolnou barvu popředí, pozadí i kontury předmětů a přepínat se mezi pěti barevnými a pěti černobílými prostředími. Další programy nejsou specializované na konkrétní postižení, obsahují především poznávací, paměťová a logická cvičení. Zásadní důraz při vývoji programů byl kladen na jednoduchost a jednoznačnost ovládání jednotlivých úloh, které lze ovládat nejen myší (což však většinou děti nezvládají) a kurzorovými klávesami, ale i pomocí jedné klávesy (Entrem - při využití automatického pohybu kurzoru), případně jen dvěma klávesami (Mezerník - na posun kurzoru a Enter - na potvrzení výběru).

Program ZÁKLADNÍ SMYSLOVÁ A ROZUMOVÁ VÝCHOVA obsahuje úkoly na rozpoznávání základních barev a jejich odstínů, tvarů a velikostí předmětů. Děti se naučí vybírat shodný obrázek ze zobrazené množiny obrázků, poznávat významově provázané dvojice (smeták-lopatka, kartáček pasta...), zobecňovat předměty pomocí piktogramů, přiřazovat předmět k jeho stínu či obrysu. Program obsahuje úkoly na třídění předmětů do skupin, určování směrů, velikostí a pohlaví osob, rozeznávání pojmů malý velký-prostřední či nahoře dole uprostřed. Děti si vyzkouší skládání objektů dle jejich velikostí, nebo podle zobrazeného vzoru, skládání jednoduchého či složitějšího děje (pohádky) a postup při oblékání. Naučí se doplňovat tvary i obrázky do jejich reálné podoby, doplňovat chybějící barvu či chybějící část zvířátka. V části zaměřené na základy počítání jsou obsaženy úkoly na porovnání shodného počtu. Součástí programu jsou hry Pexeso (dvě až deset dvojic), bludiště, puzzle a tvarové domino.

Program SMYSLOVÁ A ROZUMOVÁ VÝCHOVA PRO POKROČILÉ je určen pro nadanější děti, které si mohou vyzkoušet vybarvování předmětů odpovídajícími barvami, určování písniček podle charakteristického obrázku, přiřazování mláďat k jejich rodičům, určovaní protikladů (jedlý nejedlý, rovný-křivý ...), doplňování obličejů pohádkových postav. Program také naučí děti skládat shodné poloviny obrázků, určit, ze kterých částí je složen zobrazený kruh, rozpoznat předměty zobrazené shora nebo zdola, či doplnit částečně zobrazený obrázek. Program obsahuje úkoly na třídění předmětů podle jejich materiálu, typického tvaru, i podle toho kde se dají koupit, či v kterém prostředí se používají. Děti poznávají, které předměty k sobě nepatří, určují dva zcela shodné obrázky, skládají odstíny barev od nejsvětlejší po nejtmavší a naopak, hledají pět rozdílů na zobrazených obrázcích a určují reálné velikosti zvířat.
Program naučí děti zábavnou formou základům počítání, rozpoznávat časové souvislosti (roční období). Součástí programu je několik paměťových a logických cvičení (skládání podle vzoru, Kimova hra, logické řady, doplňování vzorů...). Ve hrách (domino, patnáctka, logik, barevné domino a barevný hlavolam) si děti procvičí znalosti a vědomosti nabyté při řešení jednotlivých úloh.

Program PIKTOGRAMY slouží především dětem i dospělým, kteří mají problémy s komunikací s okolním světem (autisté, DMO...). Obsahuje 730 symbolických obrázků, které jsou využity v patnácti výukových úkolech a několika hrách. Součástí programu je i možnost tvorby skupin piktogramů, kde si pedagog sám skládá skupiny symbolů podle své metodiky a schopností konkrétního dítěte. Tyto skupiny jsou pak využívané v námi navržených výukových a poznávacích úkolech, pro skládání vět určených ke komunikaci i pro tisk výukových a komunikačních tabulek. Děti se pomocí našeho programu zábavnou formou naučí ty symboly, které potřebují znát pro dorozumění se s ostatními lidmi a mohou i skládat jednoduché i složitější věty.

Jednouživatelská licence
Majitel jednouživatelské licence získává právo na použití software na jednom počítači.
Lze použít i na interaktivní tabuli.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: