POZOR 1.5. a 4.-12.5. ZAVŘENO

Chytré dítě - Slabikář - Jednouživatelská licence

Kód: MA754101937
Tip
Značka: MultimediaART
720 Kč
Skladem (5 ks)
Multimediální učebnice čtení pro všechny děti, které rychle s jeho pomocí zvládnou čtení. Děti si mohou zvolit vyhovující tempo učení. Proto vyhovuje nadaným dětem i dětem s vývojovými poruchami učení

Detailní informace

Detailní popis produktu

Diferencovat zvuky se dítě učí od nejútlejšího věku. Nedostatečné rozlišování zvuků může být způsobeno různými důvody. Později se u dětí projevuje v jejich řeči a negativně se odráží ve čtení a psaní. Sluchová paměť je používaná v procesu učení. Spolu s jinými druhy pamětí tvoří základ pro myšlení a učení dětí. Dobrá sluchová paměť je předpokladem úspěšného zvládnutí cizích jazyků.
Všechny druhy paměti je možno trénovat. Malé děti se např. učí básničky a písničky. Tím si trénují mechanickou a sluchovou paměť.

Slabikář - CD ROM - využívá vlastností multimedií k efektivnímu nácviku čtení. Spojení zvuku s obrazem a písmem je velkou výhodou, kterou nemůže poskytnout papírový slabikář. Rovněž interaktivita - možnost výběru učí děti schopnosti, jak rozhodovat a hledat to, co je zajímá.

Obsah CD ROM není a nemůže být uspořádán lineárně. Dítě má možnost podívat se na různé typy úloh, pravděpodobně si vybere ty správné, které mu půjdou snadno, a postupně půjde od jednoduchých ke složitějším. Tento postup však je ještě zabezpečen nápovědou - Pišlístkem, který u každé úlohy poví, co má dítě dělat.

Vyhovuje všem dětem, které rychle s jeho pomocí zvládnou čtení. Pro nadané děti představuje zajímavé a rychlé zvládnutí čtení. Pro výuku dětí s vývojovými poruchami učení jejich je zde vhodná metodika, množství obrázků, každé slovo i písmeno je ozvučené. Pro tyto děti je zvlášť důležité, že si mohou zvolit vyhovující tempo učení, a tak vyloučit z poznávacího procesu stres.

Významná přednost multimedií pro výuku vůbec je interaktivita, kterou Slabikář plně využívá. Znamená to, že dítě není vedeno lineárním směrem tak, jako v papírové knize podle stránek.

Dítě je zde vedeno nápovědou, která mu řekne, co se má naučit dřív. Ovšem má kromě toho možnost zkoumat i ostatní části programu. Bude pro ně cenný poznatek, že se musí samo rozhodovat, co si vybere, na co stačí. Je to modelová situace ze života. Taky se setkáváme s problémy a událostmi, které neumíme, nebo si netroufáme řešit. Můžeme se o ně pokusit a zjistit, jestli je vyřešíme, nebo ne. V druhém případě řešení odložíme. To stejné dítě provede s úlohou, na kterou nestačí. Vrátí se, a naučí se poznatky, nutné k vyřešení této úlohy. Tím se dítě už učí samostatnosti v rozhodování a optimálnímu řízení svého času a práce, jakož i odpovědnosti.

Čtením článků Slabikáře se dítě nejen učí číst, ale zároveň získává poučení. Tím vstupuje do poznávacího procesu - učení se faktům. Články Slabikáře zároveň sledují to, proč se vůbec má dítě učit číst.

Všechny články Slabikáře jsou nové a původní. Spolu s grafikou a hudbou vytváří ze Slabikáře dílo, které pomáhá vytvářet nové počítačové kulturní a umělecké prostředí, a tím přispívá k estetické výchově dětí.

Slabikář navazuje na CD ROM Chytré dítě - hry, který je určen především předškolním dětem a má dobrou odezvu u dětí, rodičů a odborníků - logopedů a učitelů.

Obsah:
1. Písmena
2. Slabiky
3. Slova
4. Čtení
5. Pohádková zem

Tvůrci CD ROM řady Chytré dítě
pracují od roku 1980 na vývoji učebních pomůcek a metodice vyučování, výzkumu nových učebních metod, které vyhovují dnešní době a zvýšeným nárokům na děti.

SLABIKÁŘ - CD ROM z řady Chytré dítě
Multimediální učebnice čtení pro všechny děti.
Scénář - režie: Hana Daňková
Technické zpracování: Róbert Smreček
Hudba: Jindřich Koníř
Komentář namluvili: Eva Zimová, Jan Greš, David Kabele
© Multimedia ART Praha

Doporučená min. konfigurace:
W95 a vyšší, Pentium 133 MHz, 32 MB RAM, 6x CD ROM,
graf. karta 800 x 600 bodů , 256 barev, zvuková karta

Jednouživatelská licence
Majitel jednouživatelské licence získává právo na použití software na jednom počítači.

Rozměry: 136 x 191 x 14 mmOvládání CD ROM

Na začátku je animovaný úvod Pišlístka, který by si dítě mělo pozorně vyslechnout třeba opakovaně.
Ovládání CD ROM je dole na každé obrazovce.
Nápověda - Modrý Pišlístek je na každé obrazovce, a přesně řekne o úloze vše potřebné.
Zvuk - regulace hlasitosti na ikonce s amplionem. Je užitečné, když dítě chce samo úlohu číst, zvuk zeslabit na nulu.
Filtr písmenek - Pokud učitel chce postupovat v souhlase s tištěným Slabikářem, může dovolit jen písmena, se kterými se děti seznámily v papírovém Slabikáři. Tento filtr se dá použít skoro ve všech úlohách. Pro bezchybné fungování filtru ve všech situacích je možno zakázat jen výběr souhlásek. Při velkém omezení dovolených písmen se samozřejmě zmenšuje počet variací každé úlohy.
Změna písma na kameni.
Na obrazovce dole písmeno na kameni přepíná malou a velkou abecedu a dva fonty písma.
Krabička je zásobárnou úloh, klik na ni znamená další varianty úlohy. Někde jsou krabičky dvě,
s lehčími a obtížnějšími slovy.
Klávesy spouští a zastavují hudbu.
Tabule - za splněné úlohy se připočítávají body. Za ně může dítě navštívit Pohádkovou zem, kde si otevře skládanku, pexeso, nebo pustí animovaný klip.
Letadlem se dostanete ke skřítkům - do výběru úloh i do Pohádkové země.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: