DysCom 11.1 USB 1 licence

Kód: X11011USB
Značka: X-soft
1 923 Kč
Skladem (4 ks)

Výukový program pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v českém jazyce. Program je plně dotykový a lze ho používat i na dotykovém zařízení bez klávesnice (PC, notebook, tablet) s českými Windows XP, Vista, 7, 8, nebo 10.
CENA JE UVEDENA ZA 1 LICENCI, CENY VÍCE LICENCÍ INDIVIDUÁLNĚ (info. níže)

Detailní informace

Detailní popis produktu

Nová verze je plně dotyková a lze ji používat i na dotykovém zařízení bez klávesnice s českými Windows Vista, 7, 8, nebo 10 - PC, notebook, tablet.

Program DysCom je určen všem dětem, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při osvojování dovedností jako je čtení, psaní a při nabývání jazykových dovedností, pro potřeby úspěšné komunikace v našem kulturním prostředí. Program vychází vstříc dětem, které potřebují dlouhodobě nebo krátkodobě specifickou výukovou podporu.


Program nabízí 4 základní oblasti podpory:
1. Orientace - rozvíjí se pravo-levá a prostorová orientace, orientace v rovině, v řadě i v času a procvičuje se určování směrů.
2. Čtení - od prvního seznamování s písmeny v předškolním věku v MŠ nebo v přípravných ročnících ZŠ až po texty pro žáky vyšších ročníků (2. stupeň) ZŠ či žáky speciálních škol.
3. Uplatňování mluvnických pravidel - rozvíjení gramatické, obsahové stránky jazyka a fonemického uvědomění se zaměřením na uplatňování gramatických pravidel, která jsou probírána na l. stupni ZŠ (v rámci minimální doporučené úrovně očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pak i na 2. stupni ZŠ). Tato oblast je rozdělena na:

Cvičení – obsahuje cvičení zaměřená na kvantitu samohlásek a diakritiku (doplňování háčků a čárek, označování slabik s dlouhou a krátkou samohláskou), párové souhlásky, procvičování hranic slov (rozdělování slovních spojení) a opisování slov, slovních spojení i vět.

Slovní druhy – určují se slovní druhy a mluvnické kategorie u podstatných jmen, přídavných jmen a u sloves, procvičuje se správné užití tvarů zájmen já (mně/mě), ona (ji/jí, ni/ní), naše (naši/naší), vaše (vaši/vaší) a předložek s a z.

Pravopis i, y, skladba – procvičuje se psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, ve vyjmenovaných slovech, v koncovkách podstatných a přídavných jmen, u sloves v osobních koncovkám přítomného tvaru a v příčestí minulém (shoda podmětu s přísudkem v minulém čase), vyhledávání podmětu a přísudku.

Kořen, předpona, přípona – procvičuje se psaní skupin bě/bje, vě/vje, mě/mně, předpon s-, z- vz-, psaní skupin hlásek, které vznikají při odvozování slov předponami a psaní n a nn např. u slov s příponou -ný, -ní atd.

4. Zrakové vnímání a Zábavné procvičování - má za úkol cílené rozvíjení či reedukaci zrakového vnímání a vizuomotoriky dětí od předškolního věku až po druhý stupeň ZŠ.

Program je ozvučen a bohatě doplněn originálními obrázky, které byly pro tento účel speciálně vytvořeny.

Cílovou skupinou uživatelů jsou:
- děti se speciálními vzdělávacími potřebami (děti se specifickými poruchami učení - SPU, smyslovým či mentálním oslabením atd.),
- děti s potřebou pozvolnějšího tempa výuky z důvodů pomalejšího či nerovnoměrného vyzrávání nervové soustavy,
- děti s obtížemi v oblasti zrakového vnímání,
- děti s obtížemi v oblasti fonemického uvědomění,
- děti s obtížemi v oblasti jazykových dovedností (morfologicko-syntaktická rovina řeči, jazykový cit atd.),
- děti s nedostatečnou úrovní spolupráce obou hemisfér (nedostatky v pravo-levé orientaci, v prostorové orientaci, event. ve vizuomotorickém propojení atd.),
- děti s poruchou koncentrace,
- děti s nedostatky ve vnímání časové posloupnosti,
- děti z odlišného sociokulturního zázemí,
- děti (event. dospělí) z odlišného jazykového prostředí,
- děti demotivované vlivem dlouhodobé "školní neúspěšnosti",
- děti bez speciálních potřeb, které krátkodobě potřebují cílenou podporu (např. z důvodu delší absence ve škole).

Požadavky na použití programu:
- obrazovka s rozlišením od 1024x768,
- 900 MB volného prostoru na pevném disku,
- české Windows XP, Vista, 7, 8, nebo 10. Pro serverovou verzi navíc i české Windows Server.

Program je plně dotykový a lze ho používat i na dotykovém zařízení bez klávesnice - PC, notebook, tablet.

Ceny:
Verze pro jednotlivé počítače (počet instalací odpovídá počtu PC, na kterých se program používá):

CENÍK PRO VÍCE LICENCÍ:
Počet instalací* Cena s DPH [Kč]
1 licence 1923,- Kč
2 licence 3254,- Kč
3 licence 4222,- Kč
4 licence 4948,- Kč
5 licencí 5553,- Kč
6 licencí 6158,- Kč
7 licencí 6763,- Kč
8 licencí 7368,- Kč
9 licencí 7973,- Kč
10 licencí 8578,- Kč
11 licencí 9183,- Kč
12 licencí 9788,- Kč
13 licencí 10393,- Kč
14 licencí 10998,- Kč
15 licencí 11603,- Kč

Pro žáky, kteří si chtějí program objednat domů a mají doporučení PPP nebo školy (stačí razítko a podpis na objednávce nebo pošlete na obchodvendy@seznam.cz potvrzení či vyjádření z SPC), je sleva z ceny na vyžádání.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: