Chytré dítě - Čítanka - Jednouživatelská licence

Kód: MA875101937
Tip
Značka: MultimediaART
720 Kč
Skladem (>5 ks)
Čítanka dále obsahuje 9 knih ke čtení s různými tématy. Nově jsou zde použity texty, které napsaly děti, což slouží pro příklad ostatním. Některé knihy jsou ozvučené s označováním právě čteného slova. Vhodné pro děti s poruchami učení!

Detailní informace

Detailní popis produktu

Čítanka a výuka českého jazyka

I když se zdá, že čítanka má být jen papírová kniha, sloužící pouze ke čtení, počítač poskytuje další možnosti k nové podobě čítanky. CD-ROM z řady Chytré dítě – ČÍTANKA je rozsáhlý projekt, který zabraňuje mechanickému čtení a učí děti tvořivě uplatnit češtinu. To vše formou hry a činnosti. Plnění úloh čítanky je činnostní výukou čtení.

Čítanka umožňuje aktivizaci žáka, nutí jej přemýšlet o tom, co čte. Všechny úlohy kromě čtení sledují další cíle:
- pamatovat si přečtené
- učit přemýšlet o přečteném
- rozšíření slovní zásoby
- rozvíjení vyjadřovacích schopností
- procvičování gramatických jevů
- poučení – integrace přírodopisných, zeměpisných a vlastivědných znalostí je způsobem, jak děti pro čtení získat a posílit jejich sebevědomí ve výuce.

Pro děti s poruchami učení je účinnou učební pomůckou, je zde možnost individuálního výběru rozmanitých úloh a ozvučeného čtení.

Úlohy pro společnou práci učitele s dětmi ve třídě
Následující cvičení podporují vyjadřovací schopnost dětí, rozvíjí slovní zásobu a paměť.
ŘEKNI VĚTU O ...
Na tabuli je obrázek předmětu
Úkol pro všechny žáky - sestavit větu o tomto předmětu. Děti ve třídě uvidí, kolik různých vět mohou říci o jedné věci.
Zdá se, že učitel by jednoduše mohl slovně označit předmět, ale tím, že jej děti vidí před sebou, mohou jej lépe a podrobněji popsat a obohatit NAVZÁJEM svoji zásobu slov...
Učitel se jim tak může víc věnovat, než kdyby jen slovo jen napsal na tabuli, nebo jen řekl.

POVÍDEJ CO JE NA OBRÁZKU
Úloha obsahuje soubor humorně laděných obrázků , o kterých mají děti povídat celými větami. Na předvedený obrázek děti vymýšlí věty, učitel vhodně usměrňuje . Hodina se tím stává zábavnou. (Kdo vymyslí nejvtipnější větu? Úloha podporuje fantazii, stává se nepsaným společným slohovým cvičením a záleží na učiteli, jestli obrázky využije i k napsání krátkého popisu.)

VYTVOŘ VĚTU ZE SLOV
Koše, označené PŘÍDAVNÁ JMÉNA. PODSTATNÁ JMÉNA, SLOVESA …
Na kliknutí se vysype z koše příslušné slovo. Možno využít různé kombinace slov, vybírat různé slovní druhy. Počet slov určitého druhu je v jedné úloze omezen na tři.
Každý žák sestavuje větu, ve které se musí objevit všechna zadaná lova, přidat může cokoliv.
Zase je na učiteli, aby navodil dobrou tvořivou atmosféru.

DOPLŇ SLOVO DO VĚTY
přečti a doplň správné slovo do správného gramatického tvaru ( podstatné jméno, sloveso, přídavné jméno) Vysvětlení slov. druhů.


Další úlohy mají kontrolu správnosti a jsou určeny k rozvíjení paměti a schopnosti čtení.

CO SE ZMĚNILO?
Na klik se objeví obrázek, na kterém se po chvíli něco změní. Žáci si musí přečíst několik vět a označit jednu za správnou. Čas pro zapamatování obrázku se dá nastavit.

PAMATUJ SI
zapamatování si 4 slov, která žák musí vyhledat a označit mezi ostatními slovy.
Na klik se otevřou 4 okénka a v nich napsaná slova. Po stanoveném čase se okénka zavřou a žák si musí přečíst výběr slov a označit ta, která si zapamatoval. Za správnost dostane bod.
Stav účtu této úlohy vidí na ceduli postavičky Bodíka. Na tabulce bodů se sčítají body celého CD.

SESTŘEL SLOVO
v zábavné úloze rozpoznání slovních druhů. Přes obrazovku letí slova z různých slovních druhů. Na tabuli je napsáno, které slovo má trefit, jestli podstatné jméno, sloveso nebo přídavné jméno. V jednom kole slova letí desetkrát, na tabuli se zaznamenává, kolik je dobrých a špatných zásahů.

NAPIŠ SLOVO z písmen , než tě příšera dohoní

Dítě musí přemýšlet a v duchu kombinovat, které slovo je v této volbě prázdných čtverečků. Nápověda : Jaký slovní druh je to slovo a jeho začáteční písmeno.

NAUČ SE MĚSTA
demonstrační úloha – poloha měst v ČR
HLEDEJ MĚSTO na mapě ČR
SKLÁDANKY
Skládanky - hrady a zámky v ČR, zvířata, hmyz ...
Po složení číst o tom poučení - objeví se krátký popis.

RODOKMEN
Vystihuje základní vztahy osob v rodině. Odpovědět na otázku v jakém vztahu jsou dvě různé osoby? Např. dívka a sestra její matky (neteř - teta) atd.

Následující 4 úlohy vyhovují dětem s SPU.

PŘÍDAVNÁ JMÉNA
Objeví se obrázek a k tomu několik přídavných jmen
Žáci určí a přečtou ta přídavná jména, která mohou být u podstatného jména.
Např. obrázek žába a k tomu - skákavá , zelená, fialová, učená, neposlušná...

DOPLŇ SLABIKU

ČTENÍ SLOV A VĚT
(pro dyslektiky, věty jsou ozvučené, učitel může zvuk vypnout )

BÁSNIČKY

Čítanka dále obsahuje 9 knih ke čtení s různými tématy.
Nově jsou zde použity texty, které napsaly děti, což slouží pro příklad ostatním. Některé knihy jsou ozvučené s označováním právě čteného slova. Zvlášť vhodné pro nácvik čtení dětí s poruchami učení. Zvuk se dá vypnout.
Názvy knih:
PÍSMENKA
KOSÁČCI
CO NAPSALY DĚTI
BAJTÍCI
ZVÍŘÁTKA
BAJKY
ČIM A ČARA
ČTENÍ O JÍDLE
PŘÍBĚHY O SLEPIČKÁCH

Tvůrci CD ROM řady Chytré dítě
pracují od roku 1980 na vývoji učebních pomůcek a metodice vyučování, výzkumu nových učebních metod, které vyhovují dnešní době a zvýšeným nárokům na děti.

Čítanka - CD ROM z řady Chytré dítě
Multimediální učebnice čtení pro všechny děti.
Scénář - režie: Hana Daňková
Technické zpracování: Róbert Smreček
Komentář: Veronika Balážová, Michaela Šímová, Tereza Šímová
© Multimedia ART Praha

Podporovaný operační systém:
Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Jednouživatelská licence
Majitel jednouživatelské licence získává právo na použití software na jednom počítači.

Rozměry: 136 x 191 x 14 mm

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: