LETNÍ PROVOZNÍ INFORMACE najdete zde.

ABC do školy 10.1 (1 licence)

Kód: X10021
Tip
Značka: X-soft
1 440 Kč
Skladem (>5 ks)
ABC do školy - pro stimulaci, reedukaci, výuku i diagnostiku předškolních a raně školních čtenářských a jazykových dovedností včetně rozvoje zrakového vnímání. Program je určen pro děti předškolního věku a žáky 1. a 2. třídy ZŠ.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Nová verze je plně dotyková a lze ji používat i na dotykovém zařízení bez klávesnice s českými Windows Vista, 7, 8, nebo 10 - PC, notebook, tablet.

Nový program ABC do školy je zcela předělán a výrazně rozšířen. Dále dochází ke změně celkového vzhledu a ovládání programu je intuitivnější.
Program má nyní tři části:
Orientace - rozvíjí se orientace (pravo-levá, prostorová, v řadě i v času) a procvičuje se určování směrů.
Čtení, porozumění, cvičení tato část se zaměřuje na rozvoj jazykových dovedností. Program zprostředkovává dítěti hravým způsobem zkušenost s psaným a mluveným jazykem a je mu průvodcem od písmen až k textům. Dítě využívá svých dosavadních zkušeností a vědomostí, které dále rozvíjí. První oddíl se soustředí na technickou stránku čtení. V dalším oddílu je kladen důraz na čtení s porozuměním. Třetí oddíl obsahuje: opisování a diktát, sluchovou analýzu a syntézu, rozdělování slovních spojení a cvičení zaměřené na dlouhé a krátké slabiky.
Zrakové vnímání a zábavné procvičování - program hravým způsobem rozvíjí zrakové vnímání rozlišování, inverzní tvary, vnímání figury a pozadí, zrakovou paměť, vizuomotoriku, koncentraci, ... Podporuje tedy „technické dovednosti, které jsou potřebné k úspěšnému rozvoji gramotnosti.

Program je maximálně variabilní a široký. Při jeho tvorbě jsme měli na mysli jak dětského uživatele, tak i laiky a samozřejmě odborníky. Program je ozvučen a doplněn originálními obrázky.

V každém cvičení je dostatečná slovní zásoba s velkým množstvím výstižných doprovodných obrázků, které ulehčují dětem pochopení daného cvičení. Program obsahuje víc než 3500 obrázků, které byly speciálně na konkrétní témata namalovány, a více než 15700 namluvených výrazů (písmena, slabiky, slova, věty, text).

Jen v části „Čtení slov je ku příkladu víc jak 8100 slov. Rozsah slovní zásoby nám umožnil následující rozdělení slov: Slova jsou nejprve rozdělena na skupinu slov bez souhláskových shluků a skupinu slov se souhláskovými shluky. Skupina slov bez souhláskových shluků je rozdělena na slova obsahujících jen otevřené slabiky a na slova obsahující otevřenou (é) slabiku (y) a jednu zavřenou slabiku. Dále je možno zvolit, zda chceme číst slova jednoslabičná, dvouslabičná nebo tří a více slabičná nebo všechny typy slov bez omezení. Skupina slov se souhláskovými shluky je rozdělena podle typu souhláskového shluku na slova obsahující: dvě souhlásky na začátku slova, dvě souhlásky na konci slova, dvě souhlásky uprostřed slova, dvě dvojice souhlásek ve slově, slova se shlukem tří a více souhlásek a slova obsahující slabikotvorné r, l. Opět i zde můžeme nastavit, zda chceme číst slova obsahující jednu, dvě nebo tři a více slabik. Také je možno procvičovat slova s jednou, dvěma nebo třemi a více slabikami bez omezení (tj. se shluky i bez shluků souhlásek).

Díky velmi jemnému rozdělení slov je možné vést děti detailně krok za krokem k získání schopnosti čtení a následně i k porozumění obsahu čtených slov, vět nebo textů (oproti předchozí verzi je právě oblast věnovaná čtení s porozuměním výrazně rozšířena).

Komu je program ABC do školy určen?
ABC do školy je výukový program pro dyslektiky a dysortografiky- a nejen pro ně. Program je určen:
- dětem 1. a 2. roč. ZŠ u kterých je třeba z nejrůznějších příčin (nevyjasněná lateralita, neodpovídající pedagogické vedení, diagnostikovaná specifická porucha učení či podezření na ni, speciální potřeby…) začít s podporou některých funkcí, které jsou spoluzodpovědné za úspěšný start čtení, psaní a fonologického uvědomění.
- raně školním dětem které vzhledem např. k pomalejšímu či nerovnoměrnému zrání vykazují určité opoždění či disproporci při dozrávání v počátcích školní docházky.
- dětem s odkladem školní docházky pro dítě lze vytvořit individuální stimulační program, který zohlední jeho individuální rozvojové potřeby (zrakové vnímání, sluchové vnímání, fonologické uvědomění, posílení koncentrace, pozornosti, vnímání časové posloupnosti... ) s využitím propojení grafické a mluvené podoby řeči s oporou o originální obrázky.
- dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí - např. v přípravných třídách, kdy velmi často nedostatečná stimulace řečových funkcí a zároveň i percepčních a kognitivních dovedností zapříčiňuje mnohdy zbytečná školní selhávání.
- dětem s nevýhodnou strukturou nadání ke zvládání nároků ZŠ.
- dětem, jejichž mateřským jazykem není český jazyk.
- dětem s narušenou komunikační schopností jako doplňkový program v rámci logopedické péče.
- nadaným dětem kdy zájem o grafickou podobu řeči (paralelně s mluvenou) předběhl jejich kalendářní věk. Dítě takto přirozeně uspokojuje svou raně školní zvídavost.

Požadavky na PC pro ABC do školy verze 10.1
- Obrazovka a s rozlišením od 1024x768
- 650 MB volného prostoru na pevném disku
- České Windows Vista, 7, 8, nebo 10.
- Pro serverovou verzi navíc i české Windows server
Program je plně dotykový a lze ho používat i na dotykovém zařízení bez klávesnice s výše uvedenými českými Windows - PC, notebook, tablet.

CENÍK PRO VÍCE LICENCÍ:
Počet instalací* Cena bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč]
1 1190 - 1440
2 1990 - 2408
3 2690 - 3255
4 3290 - 3981
5 3790 - 4586
Od 5 instalací: 500,- Kč bez DPH (605,-Kč vč. DPH) za každou další instalaci.

Pro žáky, kteří si chtějí program objednat domů a mají doporučení PPP nebo školy (stačí razítko a podpis na objednávce nebo pošlete na obchodvendy@seznam.cz potvrzení či vyjádření z SPC), je cena programu 950,-Kč bez DPH (1150,-Kč vč. DPH).

Serverová verze: 5990,- Kč bez DPH (7248,- Kč vč. DPH)

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: