Psychologie v učitelské praxi

Kód: EM0247377
Značka: Grada
272 Kč
Skladem (2 ks)
Na co se autor zejména zaměřil? Vybírá základní témata z psychologie osobnosti, z obecné, vývojové, sociální a pedagogické psychologie.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Když pracovníci NASA hledali profesi, která by vyžadovala podobné vlastnosti osobnosti, jaké jsou kladeny na špičkové letce, počítač prý z několika stovek profesiogramů vyhodnotil jako nejbližší vhodné povolání profesi učitele. Je proto možné konstatovat, že učit ve škole je stejně náročné jako řídit raketoplán, ne-li těžší a nebezpečnější. Proč se tedy více pečuje o psychiku špičkových pilotů než o psychiku pedagogů, když zátěž je srovnatelná? Jak uvádí sám autor: „Kdyby učitelé znali a používali alespoň některé poznatky aplikované psychologie, žili by ‚bohatěji uvnitř‘, byli by spokojenější ve svém soukromém životě a též ve třídách, sborovnách či školních kabinetech by vládla větší pohoda.“ Právě k této spokojenosti by měla publikace přispět. Po jejím přečtení by měl každý učitel více porozumět náročnosti učitelské profese, přičemž toto porozumění se může stát návodem ke zvládání nejrůznějších nesnází a překážek ve škole. A pokud se některé potíže přesto nepodaří
úspěšně vyřešit, nebude je touto knihou poučený pedagog chápat jako své osobní selhání.
Na co se autor zejména zaměřil?
Vybírá základní témata z psychologie osobnosti, z obecné, vývojové, sociální a pedagogické psychologie. Zaměřuje se zejména na „silná témata“, tedy na oblasti, které trápí naše současné učitele: zvládání nevhodného chování žáků, učitelského stresu, školních konfliktů či komunikace s problémovými rodiči apod. Připomíná také další psychologické zákonitosti, jako například chyby ve vnímání a hodnocení žáků, techniky podporující komunikaci učitel–žák a učitel–rodič, poznávání a utváření klimatu školní třídy či školy a mnohé další.

Obsah:
Předmluva
1.Osobnost učitele
1.1 Motivace v učitelském povolání
1.2 Charakterově-volní vlastnosti učitele
1.3 Seberegulační vlastnosti učitele
1.4 Dynamické vlastnosti, temperament učitele
1.4.1 Klasická typologie (Hippokratova-Galénova)
1.4.2 Jungova typologie
1.4.3 Eysenckova typologie
1.4.4 Typologie I. P. Pavlova
1.5 Výkonové vlastnosti, speciální schopnosti učitele
1.5.1 Speciální schopnosti učitele
1.6 Doporučená literatura
2. Psychické procesy učitele
2.1 Vnímání
2.1.1 Chyby učitele při vnímání a hodnocení žáků
2.2 Představivost, tvořivost
2.3 Myšlení a řeč
2.4 Paměť
2.4.1 Činitelé ovlivňující trvalost zapamatování
2.5 Doporučená literatura
3. Psychické stavy učitele
3.1 Pozornost učitele
3.2 Citové stavy učitele
3.3 Chování v náročných životních situacích
3.3.1 Příčiny, prevence a zvládání stresu ve škole
3.3.2 Školní konflikty – jejich příčiny, řešení
3.4 Doporučená literatura
4. Úspěšný učitel
4.1 Podmínky úspěchu učitele
4.1.1 Vědět
4.1.2 Umět
4.1.3 Chtít
4.1.4 Moct
4.2 Osobnost úspěšného učitele
4.2.1 Výzkumy zkoumající osobnost učitele
4.2.2 Vlastnosti úspěšného učitele
4.3 Doporučená literatura
5. Interakce ve škole
5.1 Interakce učitel–žák
5.2 Klima školní třídy
5.3 Klima učitelského sboru
5.4 Interakce učitel–rodič
5.4.1 Výchova dětí v rodině
5.5 Doporučená literatura
6. Nevhodné chování žáků
6.1 Základní aspekty chování
6.1.1 Aspekty chování z hlediska individuální psychologie
6.1.2 Příčiny nevhodného chování žáků
6.2 Negativní sebepojetí a jeho příčiny
6.2.1 Vliv rodiny na vývoj sebepojetí dítěte
6.2.2 Negativní sebepojetí a působení školy
6.3 Nevhodné chování z hlediska finality, nástin vhodných reakcí
6.3.1 Vynucení pozornosti
6.3.2 Boj o moc (o vliv)
6.3.3 Pomsta
6.3.4 Hledání soucitu
6.4 Doporučení pro úspěšné zvládání nevhodného chování žáků
6.5 Formy nevhodného chování žáků a podněty pro jeho zvládání
6.5.1 Neurotické tendence v chování
6.5.2 Neklid, nepozornost, nepořádnost
6.5.3 Lenivost, vyhýbání se práci
6.5.4 Lhaní, podvádění
6.5.5 Krádež
6.5.6 Záškoláctví
6.5.7 Agrese, šikana, násilné chování
6.6 Závěrečná doporučení a shrnutí
6.7 Doporučená literatura
Doslov – poděkování
Souhrn
Summary
Přílohy
Seznam příloh
Příloha 1: Dotazník „Náchylnost ke stresu“
Příloha 2: Dotazník „Nebezpečí syndromu vyhoření“
Příloha 3: Rady kantorům – Jak nevyhořet?
Příloha 4: Dotazník „Styly řešení konfliktů"
Příloha 5: Dotazník „Hodnocení učitele žákem“
Příloha 6: Dotazník „Naše třída“
Příloha 7: Sociometrie ve školní třídě
Literatura
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík

Autor: Holeček Václav
Formát: 168 x 240 x 13 mm
Vazba: brožovaná bez přebalu lesklá
Počet stran: 224
Vydáno: 2015

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: