POZOR 1.5. a 4.-12.5. ZAVŘENO

Psychologie lidské odolnosti, Grada

Kód: EM0275208
Značka: Grada
392 Kč
Skladem (1 ks)
2., přepracované a doplněné vydání

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kdo by nechtěl se bez větších problémů vyrovnat s nároky života a úspěšně překonávat obtížné i krizové situace. K tomu lze jistě dospět různými cestami a využívat přitom množství víceméně důmyslných a složitých návodů i „zkratek“. Je možno na to jít osvojením si konkrétních postupů, které jsou vhodné pro určité situace, anebo hlouběji proniknout do podstaty zátěžových jevů a pochopit zásadní souvislosti, což umožní tvořivé odvození vhodných postupů pro danou situaci. My vám zde nabízíme zejména tu druhou možnost.
Problematika zvládání nejrůznějších životních nároků a nepříznivých vlivů je ústředním tématem současné psychologie. Jednou ze základních podmínek vývoje člověka i jeho přežití je účinná adaptace na neustále se měnící podmínky, působící v interakci lidského jedince s prostředím. To platí jak pro individuální vývoj od početí do smrti (ontogeneze), tak pro vývoj člověka jako druhu (fylogeneze). Psychická odolnost souvisí s množstvím jevů a okolností. Tato kniha se proto zabývá faktory vyrovnávání se člověka se zátěží z psychologického hlediska na základě teoretické analýzy i výsledků empirického výzkumu. Zaměřuje se jak na obecnější souvislosti lidského adaptačního procesu při zvládání nároků, vycházejících zejména z každodenního života, tak na praktické způsoby, jak může jedinec svou odolnost vůči zátěži rozvíjet. Publikaci jistě ocení nejen odborníci a studenti z oboru psychologie, ale také laická veřejnost.

Z obsahu:
Předmluva ke druhému vydání
Úvod
1. Adaptace
1.1 Pojem „adaptace“
1.2 Adaptační systémy organismu
1.2.1 Kosterně-svalová soustava
1.2.2 Dýchací a trávicí soustava
1.2.3 Oběhová soustava
1.2.4 Hormonální systém
1.2.5 Nervový systém
1.3 Jevy ovlivňující adaptaci zvenčí
1.3.1 Sociální opora
1.4 Psychologické adaptační činitele
1.4.1 Kognitivní složky adaptace
1.4.2 Afektivní stránky adaptace
1.4.3 Zaměřenost úsilí a chování
1.5 Poruchy adaptace
1.6 Vulnerabilita
2. Situace se zvýšenými nároky na adaptaci
2.1 Zátěž, stres
2.1.1 Teoretická pojetí stresu
2.2 Běžné typy náročných situací
2.2.1 Problém
2.2.2 Frustrace
2.2.3 Konflikty
2.2.4 Strach a úzkost
2.2.5 Nemoc
2.2.6 Bolest, strádání, utrpení
2.2.7 Krize
2.3 Důsledky stresu
2.3.1 Únava
2.3.2 Vztah zátěže a zdraví
2.3.3 Aktivní a pasivní reakce na stres
2.3.4 Posttraumatický růst
3. Zvládání stresu
3.1 Obranné mechanismy
3.2 Coping
3.2.1 Copingové styly a strategie
3.3 Zvládání strachu
3.4 Alternativní léčení nemocí
3.5 Zvládání bolesti
3.5.1 Příprava na zvládání bolesti
3.5.2 Akupunktura a akupresura
3.5.3 Zvládání bolesti z popálení a bolesti hlavy
3.6 Řešení konfliktů
3.6.1 Tři přístupy k prevenci konfliktů
3.6.2 Řešení konfliktů již vzniklých
3.7 Zvládání krizových situací
3.8 Intervenující proměnné ve zvládání zátěže
3.9 Účinnost zvládání zátěží
4. Odolnost jako psychologická charakteristika
4.1 Pojem „odolnost“
4.1.1 Pojem „resilience“
4.1.2 Kompetence pro zvládání zátěže, frustrační tolerance
4.1.3 Sense of coherence (SOC)
4.1.4 Hardiness
4.1.5 Účinná integrovanost osobnosti
4.1.6 Odolnost: terminologický souhrn
4.2 Odolnost a ontogeneze
4.2.1 Tranzitorní krize
4.2.2 Vývojové výhody
4.3 Odolnost organismu, imunita
4.3.1 Vliv stresu na imunitní systém
4.3.2 Psychologické faktory vzniku a zvládání nádorových onemocnění
4.4 Odolnost mužů a žen
4.4.1 Biologické pohlaví
4.4.2 Maskulinita, feminita a androgynie
4.4.3 Gender
4.5 Odolnost a zdraví
4.5.1 Well-being
4.6 Odolnost a kvalita života
4.7 Odolnost a výživa
4.7.1 Energetický metabolismus
4.7.2 Neadekvátní výživa
4.7.3 Potravinové postoje
4.8 Odolnost a sociální vztahy
4.8.1 Rodina jako zdroj odolnosti vůči zátěži
4.8.2 Láska a přátelství
4.9 Odolnost a škola
4.10 Odolnost a zaměstnání
4.11 Odolnost a smysl života
4.12 Odolnost a víra
4.13 Odolnost a sportovní výkon
4.14 Odolnost v extrémních podmínkách
5. Metody zjišťování psychické odolnosti
5.1 Objektivní postupy
5.2 Psychologické postupy
6. Možnosti rozvíjení psychické odolnosti vůči stresu
6.1 Realistické sebepoznávání a sebehodnocení
6.1.1 Informace od jiných lidí
6.1.2 Na co sebepozorování zaměřit
6.1.3 Vnější obraz osobnosti
6.1.4 Vnitřní složky osobnosti
6.2 Sebeovládání a seberozvoj
6.2.1 Zlepšování koncentrace pozornosti
6.2.2 Možnosti rozvíjení kreativity
6.2.3 Zvládání vlastních negativních emocí
6.3 Režim práce a odpočinku
6.4 Time management
6.5 Tělesná cvičení
6.5.1 Aerobní a anaerobní cvičení
6.5.2 Zásady správného cvičení
6.5.3 Pět Tibeťanů
6.5.4 Osm kusů brokátu (pa-tuan-ťin)
6.6 Otužování
6.7 Relaxace, imaginace, meditace
6.7.1 Dýchání
6.7.2 Imaginace
6.7.3 Meditace
6.7.4 Jóga
6.8 Racionální výživa
6.9 Několik dalších rad k prevenci stresu
Závěr
Slovníček pojmů
Resumé
Summary
Literatura

Autor: Karel Paulík
Vazba: Paperback
Formát: 166 x 240 x 18 mm
Počet stran: 368
Vydáno: 2017

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: