Úvod do psychologie osobnosti

Kód: EM0196647
Značka: Grada
342 Kč
Skladem (1 ks)
Díky přehledně a srozumitelně uspořádanému výkladu lépe porozumíte temperamentu, charakteru, motivaci, inteligenci či řeči.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kniha informuje o významných aspektech psychologie osobnosti od vzniku této disciplíny a dále o psychických vlastnostech, z nichž se osobnost skládá, o jejím vývoji, funkcích či povaze problémového Já. Díky přehledně a srozumitelně uspořádanému výkladu lépe porozumíte temperamentu, charakteru, motivaci, inteligenci či řeči. Výklad osobnosti se opírá o psychoanalytickou, rysovou, humanistickou a sociálně-kognitivní teorii na základě nejnovějších výzkumů a poznatků ze světové literatury. Významnou pomůckou je stručný slovníček pojmů na konci každé kapitoly.
Publikace je určena psychologům, pedagogům, sociologům, kulturním antropologům, politologům, psychiatrům, manažerům, personalistům a dalším odborníkům. Osloví však i širší veřejnost a její přirozený zájem porozumět sobě i druhým lidem.

Obsah:
1. Úvod
1.1 Stručný přehled vývoje disciplíny
1.2 Psychologie osobnosti versus obecná psychologie
1.3 Tři otázky psychologie osobnosti
2. Předmět psychologie osobnosti
2.1 Definice pojmu „osobnost“
2.2 Přehled „klasických“ definic osobnosti
2.3 Rozbor současných psychologických vymezení osobnosti
3. Metody psychologického rozboru osobnosti
3.1 Psychologická strategie explorace osobnosti
3.1.1 Idiografický přístup
3.1.2 Nomotetický přístup
3.1.3 Nomotetický versus idiografický přístup
3.1.4 Komplementárnost idiografických a nomotetických metod
3.2 Logický status psychologických pojmů
4. Skladba osobnosti
4.1 Dvojí význam pojmu „struktura“
4.2 Jungovo analytické pojetí osobnostní skladby
4.2.1 Struktura osobnosti
4.3 Raymond B. Cattell
4.3.1 Struktura osobnosti
4.3.2 Primární a sekundární faktory osobnosti
5. Dynamika osobnosti
5.1 Obecné pojmové vymezení
5.2 Dva modely dynamického výkladu osobnosti
5.3 Analytická teorie osobnostní dynamiky
5.3.1 Dynamické principy
5.3.2 Dynamické dispozice
5.4 Raymond B. Cattell
5.4.1 Dynamické rysy
5.4.2 Dynamická spleť
6. Vývoj osobnosti
6.1 Zdroje utváření osobnosti
6.2 Vnitřní činitele
6.3 Vnější činitele vývoje
6.4 Modely výzkumu vnitřních a vnějších činitelů vývoje osobnosti
6.5 Odhad významu vnitřních a vnějších činitelů vývoje osobnosti
6.6 Kontinuita versus diskontinuita vývoje
6.6.1 Model kontinuity
6.6.2 Model diskontinuity
7. Temperament
7.1 Teorie temperamentu
7.2 Humorální teorie Hippokrata
7.3 Neurofyziologická teorie I. P. Pavlova
7.4 Psychometrická teorie H. J. Eysencka
7.5 Konstituční pojetí temperamentu Kretschmera
7.6 Antropometrická teorie W. Sheldona
7.7 Empirické šetření souvislosti mezi časnými projevy temperamentu a budoucím psychosociálním vývojem člověka
8. Charakter
8.1 Předvědecké pojetí charakteru
8.2 Současné psychologické koncepce o charakteru
8.3 Klasická psychoanalýza
8.3.1 Typy charakteru
8.4 Frommovo pojetí charakteru
8.5 Reichovo pojetí charakteru
9. Morálka
9.1 Jean Piaget: Dvě etapy vývoje morálky
9.2 Lawrence Kohlberg: tři vývojové kvality morálky
9.3 Současný výzkum Kohlbergových vývojových stadií
9.4 Jsou rozdíly v morálce mezi muži a ženami?
10. Teoretické základy psychologie osobnosti
10.1 Formální vlastnosti psychologického výkladu osobnosti
10.2 Obsahové vlastnosti psychologických teorií osobnosti
11. Psychoanalytická perspektiva
11.1 Skladba osobnosti
11.1.1 Topografický model
11.1.2 Strukturální model
11.2 Dynamika osobnosti
11.2.1 Instinkt
11.2.2 Dělení psychické energie
11.2.3 Dynamická souhra osobnostních subsystémů
11.2.4 Úzkost
11.3 Vývoj osobnosti
11.3.1 Napětí, učení a vývoj osobnosti
11.4 Další vývoj psychoanalýzy
12. Perspektiva osobnostních rysů
12.1 Psychologický výzkum rysů
12.1.1 Sémantická analýza osobnostních pojmů
12.1.2 Psychologie osobnostních faktorů
12.2 Psychologické měření osobnostních vlastností
12.3 Současné empirické šetření rysů
13. Humanisticko-existenciální perspektiva
13.1 Základní postuláty teorie
13.2 Maslowova koncepce sebeaktualizované osobnosti
13.3 Rogersovo klientocentrické pojetí osobnosti
13.4 Self
13.4.1 Typy Self
13.4.2 Hodnocení Self
13.4.3 Výhody, nevýhody a pseudovýhody sebeúcty
13.5 Hodnocení humanisticko-existenciální perspektivy
14. Sociálně-kognitivní perspektiva
14.1 Modely interakce osobnost–prostředí
14.2 Prožitek osobnostní kontroly
14.2.1 Místo kontroly
14.2.2 Psychologická interpretace místa kontroly
14.3 Naučená bezmocnost
14.3.1 Další výzkumná šetření naučené bezmocnosti
14.4 Problém hodnocení osobnostních projevů
14.5 Kritika sociálně-kognitivní perspektivy
14.6 Srovnání hlavních psychologických přístupů osobnosti
15. Já
15.1 Já a příbuzné pojmy
15.2 Já jako objekt
15.2.1 Vymezení vlastního Já
15.2.2 Kategorické Já
15.3 Já jako subjekt
15.3.1 Pocit vlastní zdatnosti
15.3.2 Pocit jedinečnosti
15.3.3 Pocit stability
15.3.4 Uvažování o vlastním Já
15.3.5 Sebeúcta
15.3.6 Vývoj sebeúcty
16. Obranné mechanismy Já
16.1 Stručný přehled jednotlivých mechanismů obrany
16.2 Společné charakteristiky obranných mechanismů
17. Motivy a motivace osobnosti
17.1 Původ motivů
17.1.1 Člověk – hračka osudu
17.1.2 Člověk – rozumný vládce
17.1.3 Člověk – stroj
17.1.4 Člověk – zvíře
17.1.5 Člověk – produkt společnosti
17.1.6 Člověk – nevědomé bytí
17.2 Klasifikace motivů
17.2.1 Vrozené versus získané motivy
17.2.2 Primární versus sekundární motivy
17.2.3 Biologické versus sociální motivy
17.2.4 Maslowova hierarchie motivů
17.3 Identifikace motivů
17.4 Druhy motivů
17.4.1 Potřeba jídla
17.4.2 Sebepotvrzení
17.4.3 Sexuální chování
17.4.4 Zvědavost
18. Frustrace, úzkost, konflikt
18.1 Frustrace motivů
18.2 Frustrace a napětí
18.3 Účinky frustrace
18.4 Konflikt
19. Emoce a osobnost
19.1 Emoce a vrozenost
19.2 Emoce a učení
19.2.1 Sociální učení a vznik emocí
19.2.2 Kultivace emocionálního projevu
19.3 Klasifikace lidských emocí
20. Poznávací funkce osobnosti
20.1 Základní poznávací procesy a dispozice osobnosti
20.2 Složité poznávací procesy a dispozice osobnosti
20.2.1 Vývoj pojmů
20.2.2 Řešení problému
20.2.3 Tvůrčí myšlení
21. Poruchy osobnosti
21.1 Vymezení pojmu
21.2 Charakteristika osobnostních poruch
21.3 Dílčí poruchy osobnosti
21.3.1 Paranoidní porucha osobnosti (F 60.0)
21.3.2 Schizoidní porucha osobnosti (F60.1)
21.3.3 Disociální (antisociální) porucha osobnosti (F60.2)
21.3.4 Emočně nestabilní porucha osobnosti (F60.3)
21.3.5 Histrionská porucha osobnosti (F60.4)
21.3.6 Anankastická porucha osobnosti (F60.5)
21.3.7 Vyhýbavá porucha osobnosti (F60.6)
21.3.8 Závislá porucha osobnosti (F60.7)
21.3.9 Jiné specifické poruchy osobnosti (F60.8)
Literatura
Shrnutí
Summary
Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný


Autor: Panajotis Cakirpaloglu
Formát: 166 x 240 x 15 mm
Vazba: brožovaná bez přebalu lesklá
Počet stran: 288
Vydáno: 2012

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: