Provozní opatření COVID-19 informace zde.

Interaktivní učebnice ČJ - I. díl - Pravopis

Neohodnoceno
 
Zcela unikátní interaktivní učebnice českého jazyka, která je postavena na využívání aktivních forem učení při osvojování českého jazyka (žáci sami nové poznatky vyvodí a ověří si jejich správnost)
Dostupnost Skladem (1 ks)
1 250 Kč
   
Kód produktu DH2021
Značka nakladatelství D+H
Kategorie Český jazyk
 
Zcela unikátní interaktivní učebnice českého jazyka, která je postavena na využívání aktivních forem učení při osvojování českého jazyka (žákům nejsou předkládány hotové poznatky, ale na základě svého bádání, experimentování, manipulace, porovnávání, třídění atp. sami nové poznatky vyvodí a ověří si jejich správnost).
Učebnici byla udělena schvalovací doložka MŠMT ČR.
Vzdělávací obsah je rozdělen do jednotlivých okruhů – ke každému okruhu je přiložen metodický list (který nastiňuje možnosti konkrétního využití přiložených pomůcek), pokyny pro děti (podle kterých mohou samostatně postupovat), soubor pomůcek (většinou vizuálních, ale i trojdimenzionálních, manipulativních), zalaminovaná zjednodušená gramatická pravidla a pracovní listy (ke kopírování). Součástí jsou i tzv. kontrolní karty, které žákům umožňují okamžitou zpětnou vazbu i bez přímé účasti pedagoga.
Z hlediska obsahu se jedná o průřezovou učebnici, která přináší průřez učivem českého jazyka (jazykové výchovy) na 1. stupni základních škol v souladu s rámcovým vzdělávacím programem ZŠ a očekávanými výstupy. Interaktivní učebnice zejména díky využívání vlastní aktivity žáků, multisenzoriálního přístupu, snaze o zestručnění a zpřehlednění usnadňuje žákům nejen fázi osvojování, které se tak stává důkladnější, ale napomáhá i pohotovějšímu vybavení a aplikaci správného pravidla, ale i rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a chápání jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání a rozvoje osobního i kulturního bohatství.

I. díl – Pravopis s následujícími okruhy
skupiny –bje-/-bě-, -pě-, -vje-/-vě-, -mně-/-mě
souhlásky znělé a neznělé
pravopis i/í-y/ý po obojetných souhláskách (vyjmenovaná a příbuzná slova)
shoda přísudku s podmětem
psaní velkých písmen ve vlastních jménech
výběr správného gramatického pravidla při aplikaci pravopisných pravidel

Výhody interaktivní učebnice:
- pomůcky pro jednotlivé okruhy lze využívat opakovaně
- umožňuje aktivní učení bez významnější zátěže pro učitele na přípravu výuky
- využívá zásad multisenzorického učení (zapojení více smyslových analyzátorů, snadnou manipulaci, propojení s pohybem)
- umožňuje poskytování okamžité zpětné vazby, včasnou a snadnou možnost korekce chybného postupu
- žáky vede k návyku sebekontroly
- umožňuje snadnější diferenciaci a individualizaci výuky podle potřeb a možností jednotlivých žáků
- soubor pomůcek k daným okruhům nabízí individuální postup při zvládání daného vzdělávacího obsahu, možnost rozšíření či prohloubení aktuálně probíraného učiva, případně i volbu jiného okruhu učiva podle aktuálních potřeb žáků a pedagogů
- umožňuje snáze respektovat individuální pracovní tempo jednotlivých žáků, volit různé stupně obtížnosti v daném okruhu
- učiteli umožňuje snadnější rozfázování učiva na jednotlivé kroky, zaměření na konkrétní problém nebo jev v probíraném okruhu včetně ověření, jaký krok konkrétně žák zvládá
- umožňuje systematický postup při osvojování učiva a uchopení tohoto systému i samotnými žáky
- umožňuje nejen kvalitnější osvojování vědomostí z oblasti jazykové výchovy v souladu s očekávanými výstupy, ale rozvíjí i dovednosti a postoje jednotlivých žáků (např. dovednost aplikovat správně gramatická pravidla, vyvozovat a propojovat získané poznatky, postoj k vlastní chybě, automatizace sebekontroly)
- dává větší prostor k rozvíjení klíčových kompetencí (zejména kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence pracovní a komunikativní, ale i sociální a personální, občanské)
- lze ji využívat při individuální i skupinové práci žáků, práci ve dvojicích apod.
- umožňuje osvojování českého jazyka netradičním způsobem, formou příjemné činnosti, bez obav z neúspěchu

Využití interaktivní učebnice:
- při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - zejména u žáků se specifickými poruchami učení (především s dysortografií), u žáků s ADHD (zejména při narušení paměti a koncentrace pozornosti)
- při vzdělávání v rámci individuální nebo i skupinové integrace
- při reedukaci specifických poruch učení (např. v rámci dysklubů apod.)
na 1. stupni základních škol jako součást výuky českého jazyka (jazykové výchovy)
na 2. stupni základních škol u žáků, kteří nemají potřebné znalosti nebo jistotu v aplikaci gramatických pravidel
- při výuce cizinců českému jazyku
- při vzdělávání u žáků nadaných v oblasti jazykové výchovy (v rámci obohacování nebo i akcelerace učiva)
- některé okruhy nebo jejich části lze využít i na základních školách speciálně určených pro žáky se zdravotním postižením, na základních školách praktických apod.
- v rámci mezipředmětových vztahů – kdykoliv budou mít žáci potřebu se ujistit o správnosti gramatického jevu
- v rámci doučování.

Učebnice obsahuje pořadač se šesti plastovými kapsami (s rozšířitelnou kapacitou a uzavíratelnou chlopní) k šesti okruhům pravopisu – součástí jednotlivých okruhů jsou metodické listy, pokyny pro děti, zjednodušená gramatická pravidla, vizualizované a manipulativní pomůcky, materiály k aplikaci a kontrolní karty (vše je zalaminované, s možností opakovaného použití).

Autorky: PaedDr. Drahomíra Jucovičová, Mgr. Kamila Randáková

Podobné produkty

   
 • Doplňovačky - Tvrdé a měkké souhlásky Tip Kód: OS23541
  Doplňovačky - Tvrdé a měkké souhlásky
  Skladem (3)
  Sada obsahuje cvičení na tvrdé a měkké souhlásky.

  249 Kč
  Značka: OSKOLA.cz
 • Doplňovačky - Předpony Kód: OS23545
  Doplňovačky - Předpony
  Skladem (> 3)
  Na kartičce jsou různá slovní spojení, která mají vynechané předpony slov. Úkolem je doplnit příslušné předpony a umístit podle toho barevné kolíčky. Po otočení kartičky si děti mohou zkontrolovat správnou odpověď.

  249 Kč
  Značka: OSKOLA.cz
 • Český jazyk - Opakovací prověrky pro 2., 3., 4., 5. ročník Kód: BL740253
  Český jazyk - Opakovací prověrky pro 2., 3., 4., 5. ročník
  Skladem (1)

  Opakovací prověrky pro jednotlivé ročníky prověří vědomosti dětí v průběhu školního roku.


  56 Kč
  Značka: Blug
 •  
 • Vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z Kód: DH2038
  Vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z
  Skladem (> 3)
  Pomůcka pro děti k procvičování vyjmenovaných slov

  179 Kč
  Značka: nakladatelství D+H
 • Shoda přísudku s podmětem Kód: DH2037
  Shoda přísudku s podmětem
  Skladem (> 3)
  Pomůcka pro děti k procvičování shody přísudku s podmětem

  50 Kč
  Značka: nakladatelství D+H
 • Shoda přísudku s podmětem - naučná karta Kód: AAK0037
  Shoda přísudku s podmětem - naučná karta
  Skladem
  Pomůcka znázorňující pravidla pro shodu přísudku s několikanásobným podmětem

  36 Kč
  Značka: Widgit
 •  
 • Český jazyk - Pravopis 1 Kód: OS24508
  Český jazyk - Pravopis 1
  Skladem (2)
  Sada kartiček s pravopisem mohou velmi zábavnou formou procvičovaní pravopisných jevů ulehčit. Na kartičce jsou vždy dvě slova k doplnění. Úkolem je umístit kolíček na správnou slabiku, písmenko nebo i/y

  336 Kč
  Značka: OSKOLA.cz
 • Český jazyk - Pravopis 2 Kód: OS24509
  Český jazyk - Pravopis 2
  Skladem (3)
  Sada kartiček s pravopisem mohou velmi zábavnou formou procvičovaní pravopisných jevů ulehčit. Na kartičce jsou vždy dvě slova k doplnění. Úkolem je umístit kolíček na správnou slabiku, písmenko nebo i/y

  336 Kč
  Značka: OSKOLA.cz
 • Český jazyk - Pravopis 3 (vyjmenovaná slova) Kód: OS24510
  Český jazyk - Pravopis 3 (vyjmenovaná slova)
  Skladem (3)
  Sada kartiček s pravopisem mohou velmi zábavnou formou procvičovaní pravopisných jevů ulehčit. Na kartičce jsou vždy dvě slova k doplnění. Úkolem je umístit kolíček na správnou slabiku, písmenko nebo i/y

  336 Kč
  Značka: OSKOLA.cz
 •  
 • Čeština nově od A do Ž Kód: EM0260919
  Čeština nově od A do Ž
  Skladem (1)
  Knižní verze úspěšného vzdělávacího kurzu Čeština nově od A do Ž, který vycházel na jaře 2015 v Lidových novinách.

  209 Kč
  Značka: Academia
 • Pravopis přídavných jmen a zájmen Kód: EM0249039
  Pravopis přídavných jmen a zájmen
  Skladem (1)
  Cvičení z české gramatiky je pokračováním úspěšných cvičebnicových edičních řad z produkce Pierot. Tato publikace je zaměřena na pravopis přídavných jmen a zájmen

  68 Kč
  Značka: Pierot
 • Český pravopis expres Kód: D609902
  Český pravopis expres
  Skladem (1)
  Jak si zlepšit pravopis. Český pravopis v kostce - nejen pro přijímací zkoušky

  171 Kč
  Značka: EDIKA
 •  
 • Měkké, nebo tvrdé? - Kufřík první pomoci v českém jazyce Tip Kód: DH20431
  Měkké, nebo tvrdé? - Kufřík první pomoci v českém jazyce
  Skladem (> 3)
  NOVÉ VYDÁNÍ - Tato pomůcka je určena pro děti, které mají obtíže při aplikaci gramatických pravidel v českém jazyce. I když jednotlivá pravidla znají, často nevědí, kdy které pravidlo použít.

  29 Kč
  Značka: nakladatelství D+H
 • Akademická příručka českého jazyka Kód: EM0235811
  Akademická příručka českého jazyka
  Skladem (1)
  Kniha je určena jak široké veřejnosti, tak profesionálním uživatelům, zvláště učitelům a studentům.

  335 Kč
  Značka: Academia
 • Souhrn látky ČJ 1. stupeň ZŠ Tip Kód: EM0279473
  Souhrn látky ČJ 1. stupeň ZŠ
  Skladem (2)
  Souhrn cvičení z češtiny je vhodný ke komplexnímu procvičení českého jazyka 1. - 5. ročníku základní školy.

  101 Kč
  Značka: Pierot

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: