Dítě a mateřská škola

Kód: EM0243214
Značka: Grada
299 Kč
Skladem (1 ks)
Co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kniha systematicky popisuje specifika rozvoje a výchovy dětí do šesti let v rodině a se zaměřením na vzdělávací práci v mateřských školách. Věnuje se mimo jiné těmto otázkám:
• adaptace dítěte při vstupu do mateřské školy
• možnosti pro rodiče, jak se aktivně vyrovnat se změnami spojenými s nástupem dítěte do mateřské školy
• připravenost dítěte na základní školu
• komplexní analýza běžných mateřských škol
• základní směřování alternativních programů
Kromě učitelů mateřských škol a rodičů předškolních dětí je publikace určena i studentům pedagogických oborů, sociálním pracovníkům a všem dalším lidem, kteří pracují s dětmi jak na profesní úrovni, tak v různé zájmové činnosti.
Doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D., je vedoucí oddělení předškolní pedagogiky na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde od počátku devadesátých let vyučuje především studenty oborů zaměřených na pedagogiku předškolního věku. Působí také jako garant dalšího vzdělávání učitelek mateřských škol z praxe. Spolupracuje s odbornými institucemi zaměřenými na předškolní děti, výzkumně se angažuje a publikuje v odborných časopisech a nakladatelstvích v ČR i v zahraničí.

Z obsahu:
Úvod
1. Dítě předškolního věku v rodinném prostředí
1.1 Vrůstání dítěte do rodiny
Poporodní přijetí
První rok – skrytý základ
1.2 Čím je pro nás dítě mezi prvním až čtvrtým rokem
1.2.1 Dítě jako objevitel
Objevuje prostor a jeho uspořádání
Objevuje přes svoje smysly
Objevuje materiály a ovlivňuje tvary
Objevuje své pohybové možnosti
Objevuje řeč a svoji schopnost se vyjádřit
Objevuje sebe a druhé lidi
1.2.2 Rodící se osobnost
Malý tyran
1.2.3 Příjemce pravidel a stylu života
Ženská a mužská role
Soužití a jídlo
Sourozenectví
Bázlivost a úzkostnost
V čem spočívá označení „moje dítě“
Co nemusíme v rodině odhadnout
1.3 Starší předškolák – dítě pěti- až šestileté
1.3.1 Dítě a širší společnost
Potřebuje vrstevníky
Je soutěživé i žárlivé
Přijímá, rozumí a začleňuje se
Zapouští kořínky v místě, kde žije
Má první zájmy
Trápí ho stud, obavy a může být ohrožené
1.3.2 Dítě jako občan
Jak přijímá odlišnosti
Je altruistické?
Mezníky v sociálním začleňování
Vstup do mateřské a základní školy – iniciační význam
2. Úvaha rodičů o mateřské škole
2.1 O čem přemýšlet při volbě mateřské školy?
Děti se speciálními potřebami
Hyperaktivní dítě
Různé typy mateřských škol
2.2 Očekávání a změny
Jak dítě na mateřskou školu připravit
Doporučující desatero
2.3 Co udělat pro dobrou adaptaci
Jak může dítě v adaptační fázi reagovat
Provázanost pocitů rodičů a dětí
3. Současná mateřská škola
Pohled do budoucnosti školy
3.1 Jaké jsou mateřské školy
Jak vidí učitelky současnou mateřskou školu
Jak vidí učitelky dítě předškolního věku
3.2 O co se jednotlivé mateřské školy snaží
Spolupráce s rodinou
3.2.1 Nedirektivní přístupy
Akceptace
Empatie
Autenticita
Aktivní naslouchání
Empatický rozhovor
Pozitivní školní klima
3.3 Vlastní školní vzdělávací programy
3.3.1 Třídní programy
Výchovně-vzdělávací cíle
Adaptační fáze v práci s novou skupinou
Členění programu
Hra jako respektovaná potřeba i metoda
Pohoda, péče, tvořivost a poznávání
3.3.2 Příprava na základní školu
Školní zralost
Školní připravenost
Děti s odkladem školní docházky
3.3.3 Klima školy vytvářejí učitelé
Role v pracovní skupině
Překážky pro příznivé vztahy
Kvalitní klima ve společné komunitě rodičů a učitelů
4. Pohled do obsahu předškolního vzdělávání
4.1 Osobnostně orientovaný model předškolního vzdělávání
4.2 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Vzdělávací oblast: Dítě a jeho tělo
Vzdělávací oblast: Dítě a jeho psychika
Vzdělávací oblast: Dítě a ten druhý
Vzdělávací oblast: Dítě a společnost
Vzdělávací oblast: Dítě a svět Podmínky předškolního vzdělávání
4.3 Komplexně zaměřené vzdělávání
Pedagogická diagnostika
Tematické celky a projekty
Význam hry
Jak můžeme přispět ke kvalitní hře
4.3.1 Osobnostní a sociální rozvoj
Prosociální chování
Dramatická výchova
Interkulturní výchova
4.3.2 Skupinové soužití dětí
Věkově smíšené třídy
Věkově stejnorodé třídy
4.4 Některé alternativně zaměřené programy mateřských škol
4.4.1 Waldorfská mateřská škola
4.4.2 Mateřská škola Marie Montessori
4.4.3 Daltonská mateřská škola
4.4.4 Mateřská škola Začít spolu
4.4.5 Mateřská škola s Programem podpory zdraví
4.4.6 Lesní mateřské školy
Jak společně pracovat ve prospěch rozvoje svého dítěte
Vzájemné uznání a podpora
Zpětné vazby pro učitele a rodiče
Závěr
Literatura

Autor: Soňa Koťátková
Vazba: Paperback
Formát: 168 x 240 x 12 mm
Počet stran: 256
Vydáno: 2014

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: