Trénink techniky řeči

Kód: EM0251310
Značka: Grada
301 Kč
5-7 prac. dnů

Naučte se mluvit barevně

Detailní informace

Detailní popis produktu

Jediná komplexní tréninková učebnice mluvní techniky u nás je určena všem, kteří chtějí hovořit kultivovaným a zvučným hlasem, potlačit zvukovou monotónnost svého projevu a posílit vyzařování své osobnosti. Je určena začínajícím i zkušenějším moderátorům, politikům, učitelům, hercům, tiskovým mluvčím, studentům těchto oborů a všem, kdo mluví na veřejnosti a chtějí se pozitivně odlišit od ostatních.

Zkušená autorka, která je dlouholetou odbornicí na mluvní techniku, vás poutavě a srozumitelně seznámí s problematikou techniky řeči a provede tréninkem. Pomůže vám naučit se přesně a správně vyslovovat, sugestivně frázovat, vědomě umísťovat větný důraz, funkčně proměňovat výšku, sílu i tempo promluvy. Základní cvičení pro jednotlivé oblasti jsou doplněna variantami a inspirací pro vaše vlastní tvůrčí pokusy.

Po zvládnutí techniky dokážete bez námahy veřejně hovořit celý den, většinou se obejdete bez mikrofonu a posluchači vás budou vnímat víc jako člověka než jako řečníka, protože se do jejich duší vemluvíte právě díky kultivovanému projevu. Přesvědčíte tak ostatní nejen obsahem svých slov, nýbrž i podmanivým hlasem. Protože, jak říká německé rčení: Der Ton macht die Musik – tón dělá hudbu.


Obsah:
O autorce 10
Předmluva 11
1. Člověk a řeč 15
Receptář 21
Teorie 23
Vnitřní a vnější technika 23
Vnitřně hmatová paměť 24
Psychotechnika 25
Ortoepie 25
Ortofonie 25
Artikulace 25
Profesní etika 26
Zvuková osnova věty 26
Reflexní základ komunikace 28
Mozek a lidská řeč 30
2. Psychofyzické uvolnění 35
Receptář 46
Tělesná relaxační cvičení 46
Sebeuvědomění vnitřním hmatem 51
Představivost, sugesce, asociace 51
Soustředění 52
Teorie 53
Psychosomatika a jóga 53
Pránajáma 56
Meditace 57Křeč 57
Povolení 57
Uvolnění 57
Soustředění 58
Druhy pozornosti 58
Vnitřně hmatový pocit 59
Vnitřní řeč 59
Fyziologická reakce lidského organismu na stres 60
Tonus 61
Dynamická stupnice 61
3. Vědomé dýchání 63
Receptář 75
Texty pro ověření mluvní techniky 78
Teorie 80
Dechové ústrojí 80
Dechový proces 81
Dýchání automatické a vědomé 82
Dechová ekonomie 82
Typy dýchání 82
Plicní kapacita a druhy vzduchu v plicích 83
Dechová opora 84
Přídechy 84
4. Tvoření hlasu 85
Receptář 107
Rozeznění 107
Zvuková realizace rázu 110
Rozeznívání v okolnostech 111
Přídechová cvičení 114
Teorie 115
Zvuk 115
Hlasové ústrojí 115
Tvorba hlasu 117
Vlastnosti hlasu 117
Hlasivky 118
Tvorba hlásek 119
Úloha mozku 119
Hlasové začátky 119
Hlasová hygiena 121
Organické poruchy 121
Funkční poruchy 122
5. Výslovnost samohlásek 123
Samohláska „a“ 126
Samohláska „o“ 130
Samohláska „u“ 132
Dvojhláska „ou“ 135
Samohláska „e“ 137
Samohláska „i“ 141
Souhrnná vokalizační cvičení 144
Receptář 146
Samohláska „a“ 146
Samohláska „o“ 146
Samohláska „u“ 147
Dvouhláska „ou“ 148
Samohláska „i“ 149
Souhrnná vokalizační cvičení 150
Teorie 152
Fonetika 152
Artikulační ústrojí 153
Koartikulace 153
Vokalizace 155
6. Výslovnost souhlásek 157
Retnice „p“, „b“, „m“ 159
Retozubné „v“, „f“ 160
Zubodásňové okluzívy (závěrové) „t“, „d“, „n“ 161
Zubodásňové frikativy (úžinové) „s“, „z“, „š“, „ž“ 163
Kmitavé dásňové „r“, „ř“ . 167
Boková dásňová frikativa „l“ 169Polozávěrové (afrikáty) „c“, „č“ 170
Okluzívy předopatrové (palatální) „ť“, „ď“, „ň“ 171
Předopatrová frikativa „j“ 172
Závěrové měkkopatrové (okluzívy velární) „k“, „g“ 173
Frikativa „ch“ 175
Hrtanová frikativa „h“ 176
Souhrnná cvičení 176
Receptář 180
Souhlásky „p, b, m“ 180
Souhlásky „f, v“ 180
Souhlásky „t, d, n“ 181
Sykavky 181
Souhlásky „r, ř“ 183
Souhláska „l“ 184
Souhlásky „c, č“ 185
Souhlásky „ť, ď, ň“ 186
Souhláska „j“ 186
Souhlásky „k, g, ch“ 187
Souhláska „h“ 187
Souhrnná artikulační cvičení 188
Teorie 189
Znělostní asimilace 189
Artikulační asimilace 190
7. Hlasové modulace 193
Intonační modulace 193
Silová modulace 203
Receptář 209
Intonační modulace 209
Silová modulace 211
Teorie 212
Rejstříky 212
Dynamika 213
8. Tvořivá hra s mateřštinou 215
Jazyková interpretační fantazie 215
Plasticita mluvy 224
Větný důraz 224
Frázování 225
Práce s textem 227
Receptář 239
Teorie 244
Český slovní přízvuk 244
Diferenciace národního jazyka 244
Zásady výslovnosti přejatých slov 245
9. Povzbuzení 247
Literatura 251

Autor: Alena Špačková
Formát: 167 x 240 x 14 mm
Vazba: brožovaná bez přebalu lesklá
Počet stran: 256
Vydáno: 2015

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: