POZOR 1.5. a 4.-12.5. ZAVŘENO

Diagnostika a terapie ADHD

Kód: EM0331465
Tip
Značka: Grada
370 Kč
Momentálně nedostupné
Položka byla vyprodána…
Dospělí pacienti a klienti v adiktologii

Detailní informace

Detailní popis produktu

ADHD u dospělých pacientů a klientů v adiktologii (v kontextu duálních diagnóz, jejich diagnostiky a terapie) je stále výraznějším klinickým i výzkumným tématem. Postupně se ukazuje, že pravděpodobně stojí nejen za významným nárůstem některých typů závislostí, ale také za množstvím komplikací, konfliktů či nebezpečných situací v průběhu diagnostického a léčebného procesu. Zvyšuje riziko předčasného vypadnutí z léčby a znamená větší zátěž jak pro samotné klienty a pacienty, tak pro personál.
Kniha vychází z výsledků jednoho z největších klinických projektů v Evropě, který se zaměřil na dospělé klienty léčící se v terapeutických komunitách pro závislé. Shrnuje současné znalosti epidemiologie, etiologie a klinického obrazu ADHD. Současně představuje dostupné nástroje pro diagnostiku (poprvé mimo jiné pojednává také o nástroji DIVA 2.0 v českém jazyce), zkušenosti z léčby a zvládání této duální diagnózy v léčebných adiktologických programech.
Významným přínosem publikace je zmapování ADHD z mnoha pohledů:
• rozvoj a vývoj ADHD z pohledu vývoje osobnosti
• genderové odlišnosti
• ADHD a jednotlivé návykové látky
• ADHD a závislosti (kouření, gambling, patologické stravovací návyky aj.)
• ADHD a jiné duševní poruchy onemocnění
• diagnostika, farmakoterapie, psychoterapie
• léčba v terapeutické komunitě
Kniha je cenná pro odborníky v psychiatrii nebo psychologii, ale i v ošetřovatelství a pomáhajících profesích. Poskytuje významný soubor informací o diagnostické kombinaci, se kterou se budeme setkávat stále častěji.

OBSAH
1. Epidemiologie ADHD (Adam Kulhánek)
1.1 Prevalence ADHD u dětí a dospívajících
1.2 Prevalence ADHD v dospělé populaci
1.3 Prevalence ADHD u uživatelů návykových látek
2. ADHD a jeho souvislosti v kontextu užívání návykových látek (Michal Miovský, Lenka Šťastná, Lenka Čablová, Eva Rubášová, Nikola Chládková, Kamil Kalina)
2.1 Komorbidní výskyt ADHD a závislostí na návykových látkách
2.2 ADHD v kontextu terapeutických komunit pro drogově závislé
2.3 Copingové strategie a ADHD
2.4 Genderová specifika u klientů s ADHD – výsledky sekundární analýzy původní pilotní studie v ČR
Komplikace v léčbě z hlediska genderové odlišnosti
Vliv ADHD na zahájení a průběh léčby z pohledu genderové odlišnosti
3. Diagnostika ADHD a její specifika u dospělých adiktologických pacientů (Lenka Šťastná, Michal Miovský, Lenka Čablová, Kamil Kalina)
3.1 Vymezení ADHD podle MKN-10 a DSM-V
3.2 Diagnostika ADHD v dospělosti
3.3 Screeningové nástroje pro posouzení symptomů ADHD
3.4 Diagnostický rozhovor
3.5 Neuropsychologické vyšetření
3.6 Pozorování chování v průběhu celého vyšetření
3.7 Posouzení dalších deficitů a narušení
3.8 Doporučení pro praxi
4. Léčba ADHD
4.1 Farmakoterapie poruchy pozornosti a hyperaktivity v dospělosti (Pavel Mohr)
Farmaka v léčbě poruchy pozornosti
Principy farmakoterapie ADHD v dospělosti
Farmakoterapie ADHD a závislosti
4.2 Psychoterapeutická léčba ADHD v kontextu adiktologických programů (Kamil Kalina)
Uplatnění psychoterapie v léčbě ADHD
Psychoterapeutické přístupy v léčbě
ADHD ADHD, závislostní porucha a psychoterapie
Závěr: hledání optimální integrace
5. Komorbidity v kontextu ADHD
5.1 ADHD a kouření tabáku (Adam Kulhánek)
Kouření tabáku u pacientů s ADHD
Rozvoj ADHD v důsledku expozice tabákovému kouři
5.2 ADHD a gambling (Lenka Richterová, Lenka Šťastná)
5.3 ADHD a další psychiatrické komorbidity (Lenka Richterová, Lenka Šťastná, Michal Miovský, Lenka Čablová)
ADHD a poruchy nálady, úzkostné poruchy a deprese
ADHD a poruchy osobnosti
6. Vybrané klinické souvislosti s ADHD u dospělých
6.1 Nutrice a ADHD u dospělých (Martina Košťáková)
Jak jídlo působí na náš mozek
Závislost na jídle
Závislost na jídle a ADHD
Stravování a ADHD
6.2 Zvládání zátěže u závislých pacientů s komorbidním ADHD (Nikola Chládková)
7. Kazuistické studie
7.1 Pacient komorbidně užívající více návykových látek (Ivana Křížová)
Anamnéza
Psychologické vyšetření
Užívání drog a příznaky syndromu ADHD
Terapeutický plán
Diskuse
Závěr
7.2 Kazuistická ilustrace osoby uživatele se symptomatologií ADHD a komorbidními potížemi z nízkoprahového centra (Eva Rubášová)
Kontext současné situace
První kontakt v rámci adiktologické poradny
Anamnéza
Diagnostická rozvaha
Diagnostika ADHD a aktuálních přídatných problémů
Popis hlavních potíží podle DIVA
Závěr
8. Výzkum ADHD v tuzemských terapeutických komunitách a širší rámec výzkumu léčby závislostí v nich
8.1 Vliv ADHD na proces a výstupy léčby – přehled výsledků pilotní studie v tuzemských terapeutických komunitách (Eva Rubášová)
Dotazníková část zaměřená na terapeuty komunit
Výskyt komplikací v léčbě
Vliv ADHD na zahájení a průběh léčby v terapeutické komunitě
8.2 Výzkum terapeutických komunit pro léčbu závislostí (Martin Šefránek)
Vznik terapeutických komunit pro léčbu závislostí a počátky výzkumu
Výsledky léčby a profil klientů v terapeutických komunitách
Modifikace terapeutických komunit a nové skupiny klientů
Co je terapeutická komunita, její základní prvky a jak léčba funguje
Závěr
Závěr (Michal Miovský)
Shrnutí Summary Resumé P?????
Seznam použitých zkratek
O autorech
Literatura
Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný

Autor: Michal Miovský a kolektiv
Vazba: Paperback
Formát: 1167 x 240 x 12 mm
Počet stran: 208
Vydáno: 2018

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: