Nakl.DYS O. Zelinková

Cena

4061
14061
10 položek celkem
Cvičení pro dyslektiky IV. - Rozlišování b - d - p, O. Zelinková
Tip
57 Kč
Rozlišování písmen b-d-p je náročné nejen pro děti s dyslexií, ale pro všechny začínající čtenáře. Jednou z příčin obtíží je nepochybně značná podobnost písmen. Tento soubor cvičení obsahuje cvičení písmen odděleně a pak jejich diferenciaci
Kód: Z6573
Cvičení pro dyslektiky III. - Cvičení sluchové analýzy a syntézy, O. Zelinková
Tip
41 Kč
Cvičení sluchové analýzy a syntézy jsou určena dětem, které vynechávají nebo přidávají písmena, popř. slabiky, zaměňují je. Při psaní podle diktátu obtížně skládají slova z písmen.
Kód: Z6549
Cvičení pro dyslektiky II. - Rozlišování slabik dy - di, ty - ti, ny - ni, sykavek
Tip
41 Kč

Soubor cvičení je určen pro děti s poruchami pravopisu (dysortografií) a s nesprávnou výslovností. Není rozhodující věk, kdy dítě cvičení provádí, ale závažnost poruchy. Cvičení jsou vypracována tak, aby je mohly používat i k domácímu cv.

Kód: Z6530
Cvičení pro dyslektiky I. - Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek, O. Zelinková
Tip
57 Kč
Cvičení pro děti s SPU cílená pro dyslektiky a dysortografiky
Kód: Z6514
Psaní mě baví, O. Zelinková
53 Kč
Cvičení pro žáky s dyslexií na 2.stupni. Soubor obsahuje diktáty a cvičení zaměřená nejen na zvládnutí základní gramatiky, ale též hledání vhodného způsobu učení.
Kód: Z5034
Čtení mě baví II. Přelet Atlantiku, Martinův sen, O. Zelinková
61 Kč
Texty v sešitech jsou zpracovány s cílem zkvalitnit úroveň čtení dětí s dyslexií i slabších čtenářů. Jsou obsahově přiměřené pro starší čtenáře a zároveň čtenářsky snadné. Jsou určeny pro žáky na 2.stupni.
Kód: Z5019
Čtení mě baví I. Zachráněná vrána, Myš a lev, O. Zelinková
61 Kč
Sešity "Čtení mě baví" jsou určeny všem dětem, které mají obtíže ve čtení, ale snadné texty s velkými písmeny pro začínající čtenáře je nezajímají, protože jim obsahem nic neříkají.
Kód: Z6565
Hrajeme si s písmeny (Rozlišování hlásek), O. Zelinková
Tip
40 Kč
Dětem ve věku 5 - 9 let má pomoci sluchem rozlišovat hlásky na různých místech slova. Tato dovednost je nutná při nácviku správné výslovnosti, při čtení i psaní. Podporuje utváření spojení hláska-písmeno. Děti si mohou obrázky vybarvovat.
Kód: Z6581
Cvičení pro dyslektiky VI. - Cvičení pravo-levé orientace, O. Zelinková
Tip
57 Kč
Cvičení pravo-levé orientace jsou určena pro děti od šesti let. Cílem je naučit rozlišovat pravou a levou stranu nejdříve na sobě, potom v prostoru a na závěr na osobě stojící čelem.
Kód: Z6522
Cvičení pro dyslektiky V. - Čtenářské tabulky, O. Zelinková
Tip
57 Kč
Tabulky ke čtení jsou určeny pro nácvik technické stránky čtení, která je předpokladem rychlého a správného čtení s porozuměním. Na lichých stránkách jsou slova ve sloupcích. Dítě je čte ve sloupcích i řádcích, vyhledává slova podle čísla
Kód: Z6557

Stránka 1 z 1 - 10 položek celkem