Prvopočáteční čtení a psaní

Kód: EM0311923
Značka: Grada
292 Kč
5-7 prac. dnů
Učit se psát a zvládat písemnou podobu mateřštiny je pro začínající školáky nebývale obtížnou aktivitou.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Při osvojování písařských dovedností se proto někteří z nich potýkají s pestrou škálou nesnází. Nabývají-li obtíže v psaní "výraznějšího" charakteru a přetrvávají, mohou nepříznivě ovlivnit také úspěšnost dítěte ve škole, jeho sebedůvěru, omezit možnosti profesního zaměření i uplatnění. Je tu však ještě pedagog, který má příležitost dítěti se zdoláváním písařských obtíží pomoci a jistě ocení zbrusu novou knihu Mgr. Renaty Mlčáková, Ph.D., která se věnuje zejména klíčovým momentům ovlivňujícím počátky psaní. Seznamuje s relaxačními grafomotorickými cvičeními a uvádí některé postřehy a zkušenosti z vlastní práce se školními začátečníky.

Obsah:
O autorce
Úvod
Vymezení pojmů
1. Vývoj písma
1.1 Předstupně písma
1.2 Písma starých národů
1.3 Vývoj latinského písma – latinky
1.4 Materiály k psaní
Shrnutí pro pedagogickou praxi
2. Písmo 21. století v České republice
2.1 Popis písemné předlohy jednotažného lineárního písma
2.2 Popis písemné předlohy Comenia Script
Shrnutí pro pedagogickou praxi
3. Prvopočáteční čtení a psaní v kontextu kurikula
3.1 Cíle základního vzdělávání
3.2 Průnik čtenářské gramotnosti a klíčových kompetencí
Shrnutí pro pedagogickou praxi
4. Historické metody ve výuce čtení a psaní
4.1 Metody prvopočátečního psaní
4.2 Metody ve výuce čtení
4.2.1 Metody analytické
4.2.2 Metody syntetické
4.2.3 Metoda analyticko-syntetická
Shrnutí pro pedagogickou praxi
5. Aktuální výukové metody prvopočátečního čtení a psaní (analyticko-syntetická metoda, globální metoda a genetická metoda)
5.1 Analyticko-syntetická metoda
5.1.1 Jazyková příprava žáků na čtení
5.1.2 Slabičně-analytický způsob čtení
5.1.3 Plynulé čtení slov a textů
5.2 Psaní v rámci analyticko-syntetické metody
5.2.1 Období uvolňovacích cviků
5.2.2 Období nácviku vlastních grafémů
52.3 Období procvičování psaní textů
5.2.4 Pracovní a hygienické návyky při psaní
5.2.5 Správné držení psacího náčiní u praváků
5.2.6 Metodika psaní levou rukou
5.3 Globální metoda čtení a psaní v současném pojetí
5.4 Genetická metoda čtení a psaní v současném pojetí
Shrnutí pro pedagogickou praxi
6. Alternativní vyučovací metody prvopočátečního čtení a psaní
6.1 Metoda Dobrého startu
6.2 Další náměty z alternativní pedagogiky
6.3 Metoda párového čtení
6.4 Metoda Sfumato
Shrnutí pro pedagogickou praxi
7. Primární psychologické aspekty ovlivňující nácvik elementárního čtení a psaní
7.1 Psychologické základy čtení
7.2 Psychologické teorie základů učení elementárního psaní a čtení ve výzkumu
7.3 Školní zralost a připravenost
7.4 Zápis do 1. třídy ZŠ
Shrnutí pro pedagogickou praxi
8. Přípravná třída
8.1 Obsah a cíle přípravné třídy
8.2 Organizační formy a metody práce přípravných tříd
Shrnutí pro pedagogickou praxi
9. Diagnostikování žáků v přípravné třídě
9.1 Rozvoj smyslového vnímání ve vztahu k úspěšnosti ve škole
Shrnutí pro pedagogickou praxi
10. Čtenářská a písařská gramotnost jako cíl elementárního čtení a psaní
10.1 Sledované pojmy v kontextu elementární čtenářské gramotnosti
10.2 Strategie rozvíjející čtenářskou gramotnost
10.3 Další metody rozvíjející čtenářskou gramotnost
Shrnutí pro pedagogickou praxi
11. Podpora čtenářství a čtenářské gramotnosti z pohledu pedagogů
11.1 Výsledky výzkumného šetření
11.2 Diskuse a závěry
Závěr
Shrnutí
Summary
Seznam pramenů a literatury
Internetové zdroje
Rejstřík

Autor: Martina Fasnerová
Vazba: Paperback
Formát: 143 x 207 x 15 mm
Počet stran: 288
Vydáno: 2018

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: