Objevitel 11.1 USB 1 licence

Kód: X11031USB
Značka: X-soft
1 923 Kč
Skladem (2 ks)

Výukový program pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v matematice. Nová verze s rozšířením o násobení, dělení, převody jednotek a peníze. CENA JE UVEDENA ZA 1 LICENCI, CENY VÍCE LICENCÍ INDIVIDUÁLNĚ (info. níže)

Detailní informace

Detailní popis produktu

Nová verze je plně dotyková a lze ji používat i na dotykovém zařízení bez klávesnice s českými Windows Vista, 7, 8, nebo 10 - PC, notebook, tablet.

Program je určen dětem s dyskalkulií
a také dětem, které mají obtíže v matematice z nejrůznějších jiných důvodů. Cílovou skupinou jsou především žáci prvního stupně ZŠ, program však obsahuje i některá témata, která se probírají na počátku druhého stupně.
Na druhém stupni ZŠ je možno program využít při reedukaci dyskalkulie, dále pak u dětí, které z důvodů speciálních vzdělávacích potřeb mají upraveny obsah a očekávané výstupy vzdělávání v matematice, u předškolních dětí pak pro rozvoj matematických představ.

Program má 7 částí:
1. Orientace a rozlišování - zde jsou zařazeny úkoly zaměřené na pravo-levou orientaci, určování směrů (např. doleva, doprava, nahoru, dolů atd.), orientaci v rovině (dopředu, dozadu, doprava, doleva), orientaci v řadě (hned před, hned za, první, poslední, před, za atd.), na prostorovou orientaci (nad, pod, vedle, na, mezi, u, uprostřed, před atd.) a na orientaci v čase (dny, měsíce, roční období, hodiny, časová posloupnost). Oddíl shody a rozdíly se zaměřuje na cvičení zrakového vnímání (především zrakové rozlišování) a omalovánky na rozlišování barev.
2. Početní představy - v této části dítě pracuje s geometrickými tvary, s pojmy větší - menší, malé - velké, lehké - těžké, více - méně - stejně.
3. Seznámení s čísly - dítě se seznamuje se vztahem mezi množstvím (počtem figur) a číslem, učí se rozkládat a porovnávat čísla, plní úkoly zaměřené na orientaci v číselné řadě. V této části je zařazeno i seznámení s vícecifernými čísly (představa čísla, jeho zápis a čtení).
4. Početní operace - sčítání, odčítání, násobení, dělení, písemné sčítání, písemné odčítání a násobení a dělení čísly 10, 100, 1000 atd. Program se zaměřuje na pochopení podstaty jednotlivých operací a na jejich následné procvičení.
5. Vyšší matematika: 
* dělitelnost přirozených čísel - znaky dělitelnosti, prvočísla, rozklad čísel na prvočíselné činitele, největší společný dělitel a nejmenší společný násobek, 
* zlomky - zápis, názorná představa zlomku, porovnávání, rozšiřování a krácení zlomků, sčítání a odčítání zlomků se stejným i různým jmenovatelem, výpočet části celku, 
* desetinná čísla - znázornění na číselné ose, zápis, porovnávání, sčítání, odčítání a násobení a dělení čísly 10, 100, 1000 atd., 
* zaokrouhlování - na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce a statisíce v různých oborech, 
* římská čísla a jejich převody na arabská čísla a zpět, 
* převody jednotek.
6. Peníze - zde se soustředíme na rozpoznání a pochopení hodnoty jednotlivých platidel a peněžních obnosů a na situaci nákupu. Celá část je pojednána maximálně názorně a je využitelná především u dětí s mentálním postižením.
7. Zábavné procvičování - zde si dítě zábavnou formou procvičuje paměť, postřeh, rychlost nebo samotné početní operace (např. pexeso, skládanky, figury na pozadí atd.).

V programu jsou úkoly v jednotlivých cvičeních vždy uspořádány od nejjednodušších ke složitějším a cíleně krok za krokem vedou dítě ke zvládnutí daného jevu či dovednosti. Při plnění úkolů program kontroluje činnost dítěte, pokud dítě udělá chybu, nedovolí mu pokračovat dál, dokud chybu neopraví.
Program je maximálně variabilní a široký, velký důraz je kladen na využití názoru. Program je ozvučen a bohatě doplněn originálními obrázky, které byly pro tento účel speciálně vytvořeny. Části 3 - 6 obsahují rychlý i detailní přehled práce žáka při plnění úkolů. Výpis je možné vytisknout nebo uložit do souboru ve formátu PDF.

Komu je program určen?
* Dětem 1. stupně ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami v matematice. 
* Dětem s diagnostikovanou dyskalkulií či s podezřením na dyskalkulii. 
* Dětem s mentálním postižením - některé části programu jsou využitelné i u dětí s lehkým popřípadě středně těžkým mentálním postižením. 
* Dětem, které potřebují pracovat s názorem či nechápou smysl jednotlivých operací.
* Předškolním dětem a dětem s odkladem školní docházky - program umožňuje rozvíjet zrakové vnímání, koncentraci pozornosti, prostorovou a pravo-levou orientaci, orientaci v čase atd. 
* Raně školním dětem - které vzhledem např. k pomalejšímu či nerovnoměrnému zrání vykazují určité opoždění či disproporci při dozrávání v počátcích školní docházky - s možností vytvoření individuálního programu (části početní představy, orientace a rozlišování a zábavné procvičování). 
* Dětem s poruchou koncentrace pozornosti. 
* Dětem demotivovaným vlivem dlouhodobé „školní neúspěšnosti“.

Požadavky na použití programu:
obrazovka s rozlišením od 1024x768,
650 MB volného prostoru na pevném disku,
české Windows 7, 8 nebo 10. Pro serverovou verzi navíc i Windows Server.
Program je plně dotykový. Lze ho používat na PC, notebooku a tabletu (s klávesnicí i bez ní) s českými Windows 7, 8 a 10.
Program nabízíme ve dvou variantách:
- serverová verze - program se nainstaluje na server do sdíleného adresáře, který je určen pro všechny uživatele. Pak už jen stačí na všech pracovních stanicích BEZ OMEZENÍ POČTU (žákovské PC, notebooky, tablety) připojených v síti k tomuto serveru vytvořit jeho zástupce na pracovní ploše a přes něj program spouštět,
- verze pro jednotlivé počítače - program se instaluje na jednotlivé počítače.
Obě varianty jsou ČASOVĚ NEOMEZENÉ.

CENÍK PRO VÍCE LICENCÍ:
Počet instalací* Cena s DPH [Kč]
1 licence 1923,- Kč
2 licence 3254,- Kč
3 licence 4222,- Kč
4 licence 4948,- Kč
5 licencí 5553,- Kč
6 licencí 6158,- Kč
7 licencí 6763,- Kč
8 licencí 7368,- Kč
9 licencí 7973,- Kč
10 licencí 8578,- Kč
11 licencí 9183,- Kč
12 licencí 9788,- Kč
13 licencí 10393,- Kč
14 licencí 10998,- Kč
15 licencí 11603,- Kč

Pro žáky, kteří si chtějí program objednat domů a mají doporučení PPP nebo školy (stačí razítko a podpis na objednávce nebo pošlete na obchodvendy@seznam.cz potvrzení či vyjádření z SPC), je sleva z ceny na vyžádání.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: