Chytré dítě - Matematika 1 - Jednouživatelská licence

Kód: MA852101473
Značka: MultimediaART
630 Kč
Skladem (3 ks)
Počítačové bytosti - Bajtíci předvádějí dětem, jak se snadno naučí matematiku. Děti svojí činností si samy aktivně vytváří nejen pojem čísla, ale i pojem základních početních operací, učí se přemýšlet a samostatně logicky pracovat.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Učební pomůcka pro 1. třídu ZŠ

CD ROM Matematika má tři části s postupnou náročností. Každou část provází jeden Bajtík.
Žlutý, červený a modrý Bajtík vlevo na věži je základní výběrové menu. Bajtík pak ve své části představuje nápovědu i hodnocení úloh.

Tlačítka v celém CD ROM jsou umístěny do dvou řad. Horní řada tlačítek jsou modely matematických pojmů a operací. Předkládají hotové úlohy, se kterými dítě může nezávazně manipulovat, a vytvářet si představy těchto pojmů.

Dolní řada tlačítek obsahuje úlohy "bodovací". Dítě je může plnit, a dostává od příslušného Bajtíka body. Úlohy si může libovolně vybírat šipkou vpravo. Dokončení úlohy musí oznámit Bajtíkovi, to je - zazvonit na něho na zvonku. Odpovídající si úlohy horní a dolní řady jsou spojeny číslem. (Úloha ukázková a bodovací.)

Za tabulí v některých úlohách je oranžový Bajtík - učitel. Pomocí ozvučených animací Vysvětluje některé pojmy (co je nula, menší - větší, číselná osa, počítaní s přechodem desítky, geometrické útvary, tělesa atd.). Zvolili jsme zábavnou formu "účinkování" oranžového Bajtíka, aby děti motivoval a vzbudil jejich zájem.


Obsah:
Popis úloh - žlutý Bajtík
- Kolik je hvězdiček?
- Diktát čísel v oboru (0,10)
- Přiřazení čísla k obrázkům
- Přines tolik obrázků, jako ukazuje číslo
- Přiřazení obrázku k číslu
- Klikni na číslo, které vyjadřuje počet obrázků
- Sčítej víc druhů obrázků
- Automatické generování znamének nerovnosti
- Urči správné znaménko nerovnosti
- Ulož čísla na číselnou osu v oboru (0, 10)
- Vztahy nerovnosti mezi čísly v oboru (0, 10)
- Princip sčítání dvou množin obrázků (sčítanců)
- Pomocí obrázků urči součet
- Princip odčítání na modelu množin obrázků
- Pomocí obrázků urči rozdíl
- Stavebnice z rovinných útvarů

Popis úloh - červený Bajtík
- Dynamický model sčítání dvou čísel do desítky
- Numerické sčítání čísel v oboru (0, 10)
- Dynamický model odčítání dvou čísel do desítky
- Numerické odčítání čísel v oboru (0, 10)
- Doplňování čísel a znamének + , - v úlohách číselného oboru (0, 10)
- Představují se čísla v oboru (10, 20)
- Ulož čísla na číselnou osu v intervalu (0, 20)
- Čísla od 0 do 20 na modelu
- Vztahy nerovnosti mezi čísly v oboru (0, 20)
- Dynamický model přičítání jednociferného čísla k číslu z (10,20)
- Numerické přičítání jednociferného čísla k číslu z (10,20)
- Numerické odčítání jednociferného čísla od čísel z (10, 20)
- Doplňování čísel a znamének z předchozích úloh
- Diktát čísel z číselného oboru (0, 20)
- Stavebnice z prostorových útvarů
- Určení prostorového tělesa na skutečném předmětu

Popis úloh - modrý Bajtík
- Dynamický model sčítání dvou čísel s přechodem přes desítku
- Sčítání jednociferných čísel s přechodem přes desítku v (0, 20)
- Odčítání jednociferného čísla od čísla z oboru (10, 20)
- Doplňování čísel a znamének +, - v příkladech z předchozích úloh 1. a 2.
- Model sčítání úseček
- Sčítání úseček
- Dynamický model sčítání tří čísel v intrvalu (0, 20)
- Sčítání tří čísel v oboru (0, 20)
- Zábavná úloha na procvičení sčítání a odčítání s měřením času v oboru (0, 10)
- Zábavná úloha na procvičení sčítání a odčítání s měřením času v oboru (0, 20)
- Dynamický model sčítání desítek do sta
- Sčítání desítek do sta
- Odčítání desítek do sta
- Doplňování čísel a znamének z předchozích úloh

Tvůrci CD ROM řady Chytré dítě pracují od roku 1980 na vývoji učebních pomůcek a metodice vyučování, výzkumu nových učebních metod, které vyhovují dnešní době a zvýšeným nárokům na děti.

Matematika 1 - CD ROM z řady Chytré dítě
Multimediální učebnice pro všechny děti.
Autor: Hana Daňková
Technické zpracování: Róbert Smreček
© Multimedia ART Praha

Doporučená min. konfigurace:
W95 a vyšší, 256 MB RAM, mechanika CD ROM,
graf. karta 800 x 600 bodů , 256 barev, zvuková karta

Jednouživatelská licence
Majitel jednouživatelské licence získává právo na použití software na jednom počítači.

Rozměry: 136 x 191 x 14 mm

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: