POZOR 1.5. a 4.-12.5. ZAVŘENO

Myšlení pod kontrolou

Kód: EM0551639
Tip
Značka: Grada
292 Kč
5-7 prac. dnů

Alfa stav a jeho využití v pracovním a osobním životě

Detailní informace

Detailní popis produktu

Naše myšlenky se promítají do všeho, co děláme. Často způsobem, který přesahuje hranice našeho vědomého vnímání. Tyto myšlenky „vysílají“ do světa kolem nás signály o tom, co chceme, čemu věříme a kým jsme. A svět na ně reaguje.
Jak se tedy naučit ovládat svoji mysl? Pomocí alfa stavu, hlubokého sebepoznání, jehož základem je mindfulness, myšlenkový trénink, který zahrnuje nové úhly pohledu, imaginace, vizualizace a sugesce. A o tom je tato kniha.
Naleznete v ní mnoho praktických technik a cvičení na sebepoznání, meditace, imaginace, relaxace, práci se sny a konkrétní mentální techniky zaměřené na rozvoj a programování mysli. Techniky vycházejí zejména z praxe mindfulness, autohypnózy a NLP.
Zvládat proces vlastního myšlení je základem schopnosti zvládat sebe samé a dosáhnout vnitřního klidu, vynikajících výsledků v práci a spokojenosti v osobním životě.
Téma alfa stav je jedno z nejžádanějších na prezenčních kurzech autorky.
 

Autor: Loja Radka
Vazba: paperback
Formát: 207 mm x 184 mm x 14 mm
Počet stran: 224
Datum vydání: 2022

Obsah

O autorce ........................................................................................................  11
Předmluva .....................................................................................................  13
Úvod .................................................................................................................  15

I. ČÁST   POZNEJTE A OVLÁDNĚTE SVÉ MYŠLENÍ 
1.    Naše myšlení se promítá do vnějšího světa ...........................  18
1.1   Myšlení pod kontrolou ..........................................................................  22
Kontrola vědomí a opakované myšlenky .........................................  23
Nemůžeme ovlivnit, jaká myšlenka se objeví v našem vědomí   24
Ovládání myšlení ....................................................................................  24
Snažím se, ale nechtěné myšlenky a emoce se stále vracejí ....  25
Naučte se přijímat ..................................................................................  26
2.    Psychické a fyzické je úzce propojeno ....................................  27
2.1  Začarovaný kruh ....................................................................................  27
Jak z kruhu ven? ....................................................................................  29
2.2   Chováme se podle programů .............................................................  31
Jak se utváří programy? ......................................................................  32
Jak programy fungují? ..........................................................................  34
2.3   Vnitřní dítě ...............................................................................................  36
2.4   Tělo a psychika ......................................................................................  41
2.5   Spirituální rozměr ..................................................................................  44
Spiritualita není izolace a posílání lásky celému světu ................  45
2.6   Kde se bere intuice ...............................................................................  46
2.7   Dech jako spojnice mezi psychickým a fyzickým ........................  47
3.    Vědomí, nevědomí a mozkové vlny ...........................................  49
3.1   Mozkové vlny alfa – základ pro ovládání mysli ..............................  51
3.2   Mindfulness (všímavost) .....................................................................  54
4.    Hladina alfa, meditace a mindfulness .......................................  57
4.1   Jak poznáte, že jste v alfě ...................................................................  57
4.2   Jak se dostat do alfy .............................................................................  57
4.3   Meditace – záměrné navození alfa stavu ........................................  60
4.4   Co se děje po prvním vědomém vstupu do alfy ............................  61
4.5   Základní schéma meditace .................................................................  62
4.6   Rozptýlení a rušivé vlivy ......................................................................  63
Meditace a rušivé vlivy .........................................................................  64
4.7   Jak si udržet meditační praxi .............................................................  65
4.8   Soustředění se na dech .......................................................................  67
4.9   Bodyscan .................................................................................................  69
4.10                                                    Trénink zaměřené a otevřené pozornosti     73
4.11 Poraďte se v meditaci ..........................................................................  75
5.    Přeneste schopnosti získané v meditaci do běžného života   78
Co znamená „bez posuzování“? ........................................................  78
5.1   Věnujte pozornost druhým lidem ......................................................  79
Od druhých se můžete velmi dobře učit ...........................................  80
5.2   Emočně inteligentní rozhovor ............................................................  81
Naslouchání .............................................................................................  81
Parafrázování ..........................................................................................  82
Doptávání se ............................................................................................  82
Sebereflexe ..............................................................................................  84
5.3   Empatie a soucit ....................................................................................  85
Co je to vlastně empatie? ....................................................................  85
Soucit je přirozený .................................................................................  86
Já a ti druzí ...............................................................................................  87
Empatie roste s laskavostí a s vnímanou podobností ..................  88
Vytvořte si empatické mentální návyky laskavosti a podobnosti   89
5.4   Meditace milující laskavosti ...............................................................  90
5.5   Zvládání emocí .......................................................................................  93
Sebeovládání není potlačování emocí ..............................................  96
Pět kroků pro zvládání emocí ..............................................................  97
5.6   Lepší sebedůvěra a sebehodnota ..................................................  101
Uvědomění si svých myšlenek a emocí .........................................  103
Bodyscan – krátká verze ...................................................................  103
Sebepoznání ..........................................................................................  105
Journaling ...............................................................................................  105
Sebepřijetí ..............................................................................................  106
Sebepřijetí potřebuje „milující babičku“ ........................................  106
Já nejsem ta myšlenka, já nejsem ta emoce ...............................  108
6.    Dejte svému životu smysl ............................................................  109
Náš život se vejde na kousek papíru ..............................................  112
6.1   Uvědomte si své potřeby ..................................................................  113
Jaké jsou vaše potřeby? ....................................................................  113
Ne vždy musí být uspokojeny nižší potřeby jako první ...............  114
6.2   Sestavte si žebříček hodnot .............................................................  115
6.3   Stanovte si cíle .....................................................................................  118
6.4   Vytvořte si životní mapu ....................................................................  120
6.5   Přesvědčení pomáhající dosáhnout cílů .......................................  122
7.    Sugesce, vizualizace, imaginace a placebo ........................  129
7.1  Sugesce – přání, očekávání a víra .................................................  129
7.2   Trénink vizualizace .............................................................................  130
Představy problémů ............................................................................  133
7.3   Placebo efekt .......................................................................................  135
Jak se k tomu postaví vaše kritické vědomí? ..............................  138
7.4   Bodyscan a sugesce ..........................................................................  138
8.    Sedm zlatých pravidel pro vytváření obrazů a sugescí ..  143
8.1   Buďte konkrétní a najděte své proč ..............................................  146
8.2   Dosažení cíle je zastávka na cestě ................................................  147
Nevzdávejte se, když už máte cíl nablízku ....................................  148
8.3   Jak používat sugesce a pracovat s myslí ....................................  149
9.    Síla vzpomínek a očekávání .......................................................  152
9.1  Zaměřte stejnou pozornost na dobré i špatné ............................  154
Co s tím dělat? ......................................................................................  154
Navoďte si pocity spokojenosti ........................................................  155
9.2   Omezení v hlavě ..................................................................................  157
Jak dlouhé je vaše lano? ....................................................................  157
Předpověď studánky – odhalení tajemství ....................................  159
 
II. ČÁST   PROGRAMOVÁNÍ MYSLI 
10. Programování mysli .......................................................................  162
10.1  Základní schéma   ..........................................................................163
10.2  Mentální techniky – programování   .............................................  164
10.3  Programování cílů    ................................................................... 166
10.4  Podpořte změnu svých přesvědčení    ............................................. 169
10.5  Změňte své vlastnosti a návyky   ........................................................  171
10.6  Krůček po krůčku k novým dovednostem  ........................................   173
10.7  Změňte svoji náladu a psychický stav    ............................................. 174
10.8  Vytvořte si kotvu bezpečí, sebedůvěry a úspěchu   ...........................  176
10.9  Špatná nálada a pokles energie   .....................................................  181
11.  Spánek, bdělost a odpočinek .....................................................  184
11.1 Technika na usínání a pro dobrý spánek .......................................  184
11.2 Probuďte se ve správný čas ............................................................  187
11.3 Pokud si potřebujete rychle odpočinout  ......................................  188
11.4 Spánek a sny ........................................................................................  190
Sny v různých spánkových stadiích ................................................  191
12. Porozumějte svým snům .............................................................  192
12.1 Jakým jazykem k nám sny hovoří   ..............................................  193
Malé a velké sny ...................................................................................  194
Jakou funkci mají sny .........................................................................  195
Proč nepoužívat snáře? ......................................................................  196
Charakteristické prvky snu ...............................................................  196
Zapamatovat a zapsat .........................................................................  197
12.2  Jak pracovat se svými sny    ..................................................... 198
Volné přemýšlení o snu .......................................................................  198
Rozvedení snu .......................................................................................  199
Klíčová slova, symboly, asociace ....................................................  199
Přítomný čas ..........................................................................................  199
Výtvarné zpracování snu ....................................................................  200
Dokončení snu nebo tvořivé rozvíjení snu ....................................  200
Symbolické chování .............................................................................  200
Sen na přání ...........................................................................................  201
12.3 Jak si naprogramovat sen na přání   .............................................  201
13. Bolest a stres .....................................................................................  203
13.1  Snížení nebo odstranění bolesti    ............................................. 203
13.2  Odstraňovač stresu  .................................................................   205
14. Rozhodování ......................................................................................  208
15. Vezmi si jen to, co potřebuješ ...................................................  212

Závěr ..............................................................................................................  216
Poděkování ...................................................................................................  217
Literatura .......................................................................................................  218
Knihy ........................................................................................................  218
Internetové zdroje ................................................................................  219
Online kurzy ...........................................................................................  219
Videa ........................................................................................................  219
Aplikace ..................................................................................................  220

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: