LETNÍ PROVOZNÍ INFORMACE najdete zde.

PRAVOPISNÉ KŘIŽOVATKY Stavba slova, slova příbuzná

Kód: TB111632
Tip
Značka: Tobiáš
95 Kč
Skladem (>5 ks)
Pravopisné křižovatky – stavba slova, slova příbuzná vychází v edici Zatracená čeština nakladatelství Tobiáš. Ta přináší soubory cvičení, jejichž prostřednictvím se děti naučí, jak postupovat při řešení gramatických jevů, jako je například pravopis i/y po obojetných souhláskách
uprostřed slova i v koncovkách, jak se orientovat ve stavbě slova, … s následným procvičením
a zafixováním postupů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Úlohy jsou rozpracovány do postupných výukových kroků (seriace),
které jsou graficky zřetelně odlišeny a vymezeny tak, aby s nimi děti mohly pracovat samostatně.

Tento pracovní sešit je věnován stavbě slova, tedy učivu, se kterým se děti potřebují seznámit
před probíráním vyjmenovaných slov (3. třída), stejně tak jako před učivem o pravopisu
v koncovkách podstatných jmen, přídavných jmen i sloves (4. a 5. třída základní školy). Můžete
jej používat samostatně, doporučujeme však kombinaci s naší novou řadou učebnic Českého
jazyka pro 1. stupeň základní školy, která začala vycházet v roce 2015. Variantou k těmto
postupům může být verze pro iPad. Testovací balíček Zatracená čeština najdete ke stažení na
App Store zdarma.

Jak pracovní sešit používat?
Sešit je určen k individuální práci dítěte pod dohledem dospělé osoby. Cílem cvičení je nácvik
a zafixování postupu v krocích, ale i rozvoj jemné motoriky, prostorové představivosti a manuální
zručnosti.
Předtím, než začne dítě s jednotlivými cvičeními pracovat, nechte ho přečíst zadání a chtějte
po něm, aby vám vysvětlilo, co se od něj očekává.
Cvičení
V prvním bloku cvičení na stránkách 2–7 se děti seznamují s pochopením příbuznosti slov na
základě vysvětlování jejich významu.
V dalším bloku cvičení na stránkách 8–23 se učí hledat kořen slova. Vodítkem pro názorné
pochopení je čtvercová síť, do níž zapisujeme nebo nalepujeme slova příbuzná tak, aby
písmena, která jsou příbuzným slovům společná, byla vždy zapsána pod sebou ve sloupečku
tak, aby děti mohly vymezit, odkud kam se písmena pod sebou shodují – tedy odkud kam sahá
kořen. V prvních cvičeních tohoto typu nabízí pracovní sešit slova příbuzná k zapsání pod
sebe, v pokročilejší fázi musí děti slova příbuzná uvádět samy.
Ve 3. ročníku se ještě kvůli vyjmenovaným slovům potřebují děti seznámit s pojmem
předpona. Nevyhýbáme se ani příponové části, tu však nerozebíráme na jednotlivé přípony,
jedná se o záležitost určenou spíše jazykovědcům než žákům 1. stupně základní školy.
Další část sešitu od str. 28 se zabývá pochopením pojmu koncovka. Oceníte ji ve 4. a 5. ročníku
základní školy. Opět využíváme čtvercové sítě, tentokrát k tomu, aby si děti všimly a následně
pochopily, že je to ta část slova, která se při skloňování nebo časování skutečně mění.
I když jsou myšlenkové postupy abstraktní, a tudíž neviditelné, díky čtvercové síti a zápisu
do ní získáme kontrolu, zda je postup dítěte uvědomělý. Není nutné, aby dítě vypracovalo
při jednom sezení cvičení celé. Stačí třeba polovina, ale bez chyby. V okamžiku, kdy dítě úkol
bezpečně chápe, mu naopak nebráníme doplnit i několik cvičení.
Slova nebo jejich části určené k vystřižení najdete na konci sešitu. Pokud potřebujete
metodickou radu, určitě ji najdete v naší publikaci Zatracená čeština.
Pracovní sešit můžete používat samostatně, pokud však potřebujete podrobnější poučení a vysvětlení procvičovaného gramatického jevu, najdete ho v našich učebnicích. Variantou k těmto postupům můžete být verze pro iPad. Testovací balíček Zatracená čeština je ke stažení na App Store zdarma.

Věříme, že vám pomůže vyhnout se problémům s pravopisem, a ve škole i doma tak přispěje k zlepšení atmosféry, která bývá často školním neúspěchem narušena.

Autor: PaedDr. Zdeněk Topil
Počet stran: 48
Rozměr: 208 x 280 x 4 mm
Vydáno: 2016

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: