LETNÍ PROVOZNÍ INFORMACE najdete zde.

Chytré dítě - Matematika 2+3 - ŠKOLNÍ MULTILICENCE

Kód: MA7531014730
Značka: MultimediaART
1 600 Kč
Skladem (2 ks)
CD-ROM Matematika 2+3 je určen pro 2. a 3. třídu ZŠ, je to pokračování Matematiky 1. CD-ROM novým a zajímavým způsobem předkládá žákům matematiku jako zajímavou disciplinu. Obsahuje 45 minut animací, ve kterých počítačové bytosti - Bajtíci

Detailní informace

Detailní popis produktu

CD-ROM novým a zajímavým způsobem předkládá žákům matematiku jako zajímavou disciplinu. Obsahuje 45 minut animací, ve kterých počítačové bytosti - Bajtíci- vysvětlují matematické pojmy. Velká část z obsahu je věnována geometrii jako základu rozvoje matematického myšlení a představivosti.
Opět jako v Matematice 1 jsou zde předvedeny dynamické modely početních operací (násobení, chod hodin a j.)
Nychybí ani velké množství variací příkladů k procvičování. Matematika 2+3 umožňuje hlubší a tvořivé pochopení matematiky, učí děti přemýšlet a řešit problémy, nejem mechanicky počítat.
Učitelům poskytne mnoho příležitostí pro diferencovanou práci s dětmi a samostatnou práci žáků.

CD-ROM Chytré dítě jsou založeny na novém přístupu k výuce, výchově k tvořivosti a samostatné práci. V obou titulech Matematika 1 a Matematika 2+3 se klade důraz na geometrii. Geometrie naučila lidi myslet, byla na počátku různých věd a činností. U dětí je třeba ji velmi důrazně podporovat. Učitel Bajtík zde vysvětluje geometrii ve větším rozsahu, než jsou školní osnovy. Například v informaci o přímce je velmi důležité zdůraznit, že ji nemůžeme změřit, seznámení s úhly souvisí s trojúhelníkem atd...
Abychom dodrželi zásadu efektivního získávání znalostí, není možno "useknout" učební látku podle osnov těsně za 2. třídou. Učivo 2. a 3. třídy spolu souvisí. Striktní rozdělení učiva do tříd nepůsobí pozitivně na dětské chápání matematiky. Určité partie matematiky z hlediska správného pochopení není možno dělit.
Například:Měření úseček v 2.třídě a měření obvodu rovinných obrazců ve 3.třídě. Pokud dítě pochopí a naučí se měřit úsečku, musí ihned vědět, k čemu to je dobré. Tím, že si změří délku svého pokoje se upevní jeho znalosti o délce úsečky.
Podporujeme způsob činnostního vyučování.

V celém díle jsme sledovali, aby úlohy byly pro děti zajímavé a řešením příkladů nebylo jen mechanické klikání na číslice. Pokud bylo možné, zvolili jsme hravou formu procvičování. (Například násobilka na balóncích, sčítání na nákupu v samoobsluze...)

Obsahem CD-ROM Matematika 2+3
je to, co se žák naučí v 2. a 3. třídě. Z toho důvodu je třeba ovlivnit dítě v tom směru, aby se zabývalo pouze úlohami, na které stačí, a neodradilo se ostatními. To se týká především úloh procvičovacích, které jim představí modrý Bajtík. Jsou zde zařazeny i obtížné úlohy, jako jsou Kvíz a Olympiáda.

Ovládání CD-ROM
je jednoduché. Dítě si zvolí jednoho Bajtíka. Na dolních tlačítkách stejné barvy jako je Bajtík si vybere úlohu. Napravo jsou další kruhová tlačítka, která úlohu diferencují.
V každé úloze je nápověda - příslušný Bajtíkza stolečkem.
Po vyřešení úlohy se musí na Bajtíka zazvonit. Šipkou se vybírá další příklad. Na černé tabuli se zapisuje počet správně vyřešených příkladů.

Poznámka pro učitele a rodiče
Na tabulce je možno ověřit si, které příklady žák řešil. Je možno určit dítěti, které příklady má řešit, a na tabulce si ověřit výsledek.

Modelové úlohy
Žlutého bajtíka si mohou děti volit podle zájmu. Přináší jim dynamické modely početních vztahů, podobně jako v matematice 1. Je to model sčítání, násobení, chod hodin a stavebnice.

Výukové úlohy
Bajtík-učitel v animovaných klipech vysvětluje nové pojmy a vztahy. Žák si učitele Bajtíka jistě pustí podle zájmu.

Procvičovací úlohy
Modrý Bajtík je 14 úloh na dolních tlačítkách. Každá z těchto 14 úloh se dělí podle obtížnosti na části, které jsou vyjmenovány vpravo nahoře na kruhových tlačítkách.
Na černé tabulce se průběžně objevuje číslo, které představuje počet dobře vyřešených příkladů. Klikem na tabulku zjistíte, které úkoly žák řešil. Je to dobrá příležitost, doma nebo ve škole zadat dětem individuální úkoly, a možnost je kontrolovat.


Obsah:
Výukové úlohy - Bajtík učitel - 45 minut animací
1. Začínáme
2. Přímka
3. Úsečky
4. Úhel
5. Mnohoúhelníky
6. Trojúhelník
7. Obvody
8. Rovnováha - rovnice
9. Váhy a vážení
10. Prostorová tělesa
11. Křivky
12. Závorky
13. Číselná osa
14. Desítková soustava
15. Šašek Bajtík se loučí s ponaučením...

Modelové úlohy - Žlutý Bajtík
1. Sčítání
2. Násobení
3. Hodiny
4. Stavebnice

Procvičovací úlohy - Modrý Bajtík
1. Sčítání a odčítání do 100
2. Sčítání a odčítání do 1000
3. Číselná osa
4. Diktát čísel
5. Příklady na násobení
6. Příklady na dělení
7. Počítání se závorkami
8. Které číslo tam nepatří
9. Pamatuj si čísla
10. Peníze
11. Hodiny
12. Slovní úlohy
13. Kvíz
14. Olympiáda

Autoři CD ROM řady Chytré dítě
pracují od roku 1980 na vývoji učebních pomůcek a metodice vyučování, výzkumu nových učebních metod, které vyhovují dnešní době a zvýšeným nárokům na děti.
MATEMATIKA 2+3 z řady Chytré dítě
Scénář: Hana Daňková
Program: Róbert Smreček
© Multimedia ART Praha

Doporučená min. konfigurace:
W95 a vyšší, Pentium 166 MHz, 32 MB RAM, 6x CD ROM,
graf. karta 800 x 600 bodů , 256 barev, zvuková karta

ŠKOLNÍ MULTILICENCE
Licence pro interaktivní tabuli, MagicBox, projektor anebo pro 3 počítače


Rozměry: 136 x 191 x 14 mm

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: