Provozní opatření COVID-19 najdete zde.
28.-29.10. ZAVŘENO

Odstoupení od smlouvy

 LOGO-70

 

 
 
Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s §1829 odst.1 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno jak předem e-mailem (obchodvendy@seznam.cz), tak i spolu s kompletním výrobkem nejpozději v den 14-ti denní lhůty!! Kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti!

 
 
KUPUJÍCÍ:
Jméno: …………………………………………………………
 
Adresa: …………………………………………………………
 
……………………………………………………………………..
 
……………………………………………………………………..
 
Telefon: ……………………………………………………….
 
E-mail: …………………………………………………………
 
 
PRODÁVAJÍCÍ:
Drahomíra Bradáčová                                                         
Tisová 1066                                                                  
252 42   Jesenice u Prahy
 
Telefon +420 724 231 191
E-mail: obchodvendy@seznam.cz                                   
 
 
Číslo prodejního dokladu (faktury): ………………………………………………………………………………….
 
Datum vystavení faktury(tj. datum zdanitelného plnění dle faktury)…………………………………….
 
Číslo objednávky: …………………………………………………..
 
Označení vraceného zboží (včetně kódu a počtu kusů)
…………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………………………..
 
 
 
Žádám o zaslání kupní ceny po kontrole zboží nejpozději do 14 kalendářních dnů bezhotovostním převodem na účet číslo: ……………………………………………/……….…………
 
Datum a podpis kupujícího spotřebitele ………………………………………………………………………..     

Důvod odstoupení od smlouvy (nepovinné, ale z důvodu zlepšení nabídky a služeb Vás prosíme o vyplnění. Předem děkujeme.)